Działania rządu RP we Francji wg Biuletynu informacyjnego MSZ

Angers, 28 XI 1939

(...) Można w miarę potrzeby w rozmowach precyzować cele naszego rządu jak następuje:

a) Przez energiczną akcję i stałe wysiłki utrzymać kontakt jak najbliższy z narodem, podtrzymywać naród polski na duchu i bezpośrednio i pośrednio nieść mu pomoc moralną, materialną i żywnościową w jego ciężkiej doli.

b) Prowadzić aktywnie dalszą walkę zbrojną na lądzie, na morzu i w powietrzu przy boku Francji i Anglii jako pełnoprawne państwo sojusznicze.

c) Przez stały i bliski kontakt i współpracę z aliantami tak opracować i uzgodnić warunki przyszłego pokoju, aby Polska bezpośrednio wzięła udział w ustalaniu przyszłej Europy pokojowo zabezpieczonej, w której silna, demokratyczna Polska, o bezpiecznych granicach, jest warunkiem niezbędnym.

d) Polityka sojusznicza Rządu Polskiego jest przede wszystkim szczera. Dąży ona do coraz to głębszego ustalenia współpracy z demokracjami zachodu, pozyskania ich poparcia dla naszych celów wojennych, stwierdzając naszą niezależność polityczną, zbieżność celów i zasad politycznych z aliantami, co się tyczy bezpieczeństwa, pokojowości, tolerancji religijnej i narodowościowej, uzdrowienia stosunków międzynarodowych politycznych i ekonomicznych.

(...)

Historia Polski 1939-1945 w świetle źródeł, Część II, Toruń 1984, str. 8

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw skład polityczny utworzonego we Francji rządu emigracyjnego.

2. Wymień i skomentuj główne cele rządu emigracyjnego.