Polsko-sowiecka umowa wojskowa, 14 sierpnia 1941r.

1. Umowa wojskowa jest naturalnym następstwem układu politycznego z 30 lipca 1941 r.

2. Armia Polska będzie zorganizowana w możliwie najkrótszym czasie na terytorium ZSRR, przy czym:

a) będzie stanowić część sił zbrojnych suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej;

b) żołnierze tej armii będą składać przysięgę wierności Rzeczypospolitej;

c) będzie przeznaczona do wspólnej walki z wojskami ZSRR oraz innych państw sojuszniczych przeciw Niemcom;

d) po zakończeniu wojny powróci ona do Polski;

e) w ciągu całego czasu wspólnych działań będzie ona podporządkowana pod względem operacyjnym - Naczelnemu Dowództwu ZSRR.

W sprawach organizacyjnych i personalnych będzie podlegać Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. (...)

4. Armia Polska na terytorium ZSRR składać się tylko z jednostek lądowych. Ich siła i liczebność będą zależały od zasobów ludzkich, ekwipunku i zaopatrzenia materiałowego.

5. Poborowi i ochotnicy, którzy poprzednio służyli w polskim lotnictwie i marynarce, będą skierowani do W. Brytanii celem uzupełnienia istniejących już tam odpowiednich jednostek polskich.

(...)

7. Polskie jednostki będą przesunięte na front dopiero po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej. Z reguły będą one działać w związkach nie mniejszych od dywizji i będą wykorzystywane zgodnie z planami operacyjnymi Naczelnego Dowództwa ZSRR.

(...)

12. Uzbrojenie, ekwipunek, umundurowanie, sprzęt motorowy itd. będą dostarczane w miarę możliwości przez:

a) Rząd ZSRR z jego własnych zasobów;

b) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dostaw przyznawanych na podstawie „Leand and Lease Bill”. W tym ostatnim wypadku Rząd ZSRR okaże wszelką możliwą pomoc w transporcie.

13. Wydatki związane z organizacją, ekwipunkiem i utrzymaniem Armii Polskiej na terytorium ZSRR będą kredytowane przez Rząd ZSRR i zostaną zwrócone przez Rząd Polski po zakończeniu wojny. (...)

Za: Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945, t. 1. 1939-1942. Warszawa 1999, str. 369-370

 

A. Komu Armia Polska miała podlegać pod względem politycznym?

B. Komu Armia Polska miała podlegać pod względem operacyjnym? W czym przejawiała się te zależność?

C. Przedstaw ustalone warunki użycia Armii Polskiej w działaniach wojennych.

D. W jaki sposób wojsko polskie miało zostać wyposażone w sprzęt i kto miał to sfinansować?