3. 2. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w.

1. Przyczyny wojen polsko-szwedzkich

a. Szwecja walczyła z Polską o wpływy w basenie Morza Bałtyckiego

b. Zygmunt III Waza dążył do odzyskania tronu szwedzkiego,

którego pozbawił go Karol IX Sudermański

2. Wojna o Inflanty

a. Zygmunt III Waza postanowił przyłączyć do Polski szwedzką Estonię

b. w pierwszej fazie wojska szwedzkie zajęły większość Inflant

c. w 1605 r. wojsko polskie pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza rozbiło Szwedów pod Kircholmem

d. na mocy rozejmu Szwecja zachował północną część Inflant

3. Walka o ujście Wisły

a. w 1626 r. Szwedzi zaatakowali Pomorze Gdańskie i Prusy Książęce

b. w 1627 r. w bitwie pod Oliwą flota polska pokonała flotę szwedzką

c. w 1629 r. Polska został zawarty sześcioletni rozejm w Starym Targu,

na jego mocy Szwedzi otrzymali:

Inflanty z Rygą

porty w Prusach (bez Gdańska, Królewca i Pucka)

– prawo pobierania cła

4. W 1635 r. zawarto nowy rozejm w Sztumskiej Wsi

 Szwedzi zachowali Inflanty

 musieli zrezygnować z portów pomorskich i pobierania cła