1. 1. Początki ludzkości

1. Początki gatunku ludzkiego (praludzie)

a. przodkowie człowieka wywodzili się zw wschodniej Afryki

b. przodkowie człowieka 

 australopitek

 człowiek zręczny (homo habilis) – używał najprostszych narzędzi

 człowiek wyprostowany (homo erectus) –  posługiwał się pięściakiem i wykorzystywał ogień

 człowiek myślący (homo sapiens) uprawiał łowiectwo przy użyciu oszczepów oraz łuków

2. Najstarsi ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia i zajmowali się zbieractwem i łowiectwem.

3. Ok. 10 tys. lat p.n.e. dokonała się tzw. rewolucja neolityczna

a. narodziło się rolnictwo, polegające na

– uprawie zbóż i innych roślin

hodowli zwierząt (pierwsze hodowlane zwierzęta to: owca, koza i świnia)

b człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia

3. Dzieje ludzkości przed wynalezieniem pisma nazywamy prehistorią.

Ze względu na surowiec, z którego wykonywano narzędzia i broń, prehistorię dzielimy na epoki archeologiczne:

a. epokę kamienia

paleolit - starsza epoka kamienia zwana (epoka kamienia łupanego)

neolit – młodsza epoka (epoka kamienia gładzonego) – po rewolucji neolitycznej

b. epokę brązu (narzędzia wykonywano ze stopu miedzi i cyny)

c. epokę żelaza