1. 2. Cywilizacje Mezopotamii

1. Cywilizacja to rozwinięte społeczeństwo, charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji politycznej oraz kultury materialnej.

2. Najstarsze cywilizacje powstały w warunkach dogodnych dla rozwoju rolnictwa:

– korzystnych warunkach klimatycznych

– w dorzeczach wielkich rzek, umożliwiających nawadnianie pól

3. Jedna z najstarszych cywilizacji powstała na Bliskim Wschodzie w MezopotamiiMiędzyrzeczu Eufratu i Tygrysu

4. Cywilizacja Sumerów

a. Sumerowie osiedlili się w południowej części Mezopotamii w połowie IV tysiąclecia. p.n.e.

b. podstawą gospodarki Sumerów było rolnictwo

c. powierzchnię pól uprawnych powiększali, budując kanały irygacyjne (nawadniające)

d. konieczność budowy kanałów nawadniających spowodowała, że Sumerowie zaczęli organizować się w duże grupy, zamieszkujące w miastach-państwach

– na czele państwa stał król

– mieszkańcy miast-państw musieli płacić podatki – obowiązkowe opłaty na rzecz państwa.

5. Osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów:

a. wynalazki techniczne:

koło

koło garncarskie

żagiel

b. jednym z najważniejszych wynalazków Sumerów było pismo – było to pismo klinoweIKONA

c. Sumerowie mieli duże osiągnięcia naukowe:

– przyczynili się do rozwoju matematyki – w obliczeniach stosowali system sześćdziesiętny

– mieli również duże osiągnięcia w dziedzinie astronomii

d. miasta sumeryjskie:

– były budowane z glinianych cegieł

– siedzibą władcy był pałac

– najważniejszą budowlą sakralną był zikkurat IKONA – kilkupiętrowa wieża, na szczycie której znajdowała się świątynia

– zapasy żywości gromadzono w dużych magazynach

– bezpieczeństwo mieszkańcom zapewniały wysokie mury obronne

6. Po upadku cywilizacji Sumerów na terenie Mezopotamii powstało potężne państwo – Babilonia

a. Babilończycy przejęli większość osiągnięć Sumerów i je rozwinęli

b. dzięki obserwacjom astronomicznym opracowali dwunastomiesięczny kalendarz

c. najwybitniejszym władcą Babilonii był Hammurabi, który żył w XVIII w. p.n.e.

d. za jego panowania powstał zbiór praw, zwany od jego imienia Kodeksem Hammurabiego IKONA

e. Babilon (stolica państwa) należał do najwspanialszych miast starożytności; najwspanialsze budowle to:

zikkurat IKONA

Brama Isztar IKONA