1. 3. Starożytny Egipt

1. Warunki naturalne starożytnego Egiptu

a. Egipt powstał w żyznej dolinie i delcie Nilu

– coroczne wylewy Nilu nawadniały i użyźniały pola uprawne

– w celu powiększenia obszarów uprawnych Egipcjanie budowali kanały nawadniające

b. uprawa ziemi była możliwa również w oazach rozrzuconych na pustyni

2. Władzę w państwie sprawował faraon

3. Społeczeństwo egipskie było bardzo zróżnicowane i składało się z grup zawodowych o nierównej randze społecznej

a. najważniejszą rolę odgrywali:

kapłani

urzędnicy

żołnierze

b. niżej usytuowani byli:

rzemieślnicy

rolnicy

c. najniższą pozycję zajmowali niewolnicy

3. Wierzenia starożytnych Egipcjan

a. Egipcjanie czcili wielu bogów – wiarę w wielu bogów nazywamy politeizmem

b. najważniejsi bogowie egipscy to:

Ra – bóg- słońce i pan wszechświata

Ozyrys IKONA – bóg zmarłych

c. Egipcjanie dla swoich bogów budowali ogromne świątynie, a na co dzień składali im ofiary w postaci różnych darów

d. Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe

– ciała zmarłych poddawali mumifikacji

– zamożni składali je w sarkofagach umieszczonych w grobowcach

– największymi grobowcami faraonów egipskich były piramidy oraz groby wykute w skale w Dolinie Królów

– do tej pory odkryto tylko jeden nienaruszony grób królewski – był to grób Tutenchamona

4. Najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Egipcjan:

a. wynaleźli pismo obrazkowe – tzw. hieroglify IKONA (głównym materiałem pisarskim był papiprus)

b. mieli znakomite osiągnięcia w dziedzinie medycyny

c. na wysokim poziomie stała egipska matematyka i astronomia, dzięki czemu opracowali kalendarz