1. 5. Cywilizacje Indii i Chin

I. Cywilizacje Indii

1. Najstarsza cywilizacja Indii powstała w dolinie rzeki Indus w III tysiącleciu p.n.e.

a. rolnicy budowali system kanałów nawadniających

b. w miastach działały wodociągi i kanalizacja

c. mieszkańcy posługiwali się pismem, które do tej pory nie zostało odczytane

 

2. Indie pod Rządami Ariów

a. Ariowie dotarli do doliny Indusu około 1500 r. p.n.e.

b. Ariowie dokonali podziału społeczeństwa grupy społeczne zwane kastami

– poszczególne kasty różniły się znaczeniem, pozycją i rolą społeczną

– przynależność do kasty była dziedziczna

c. w Indiach powstał politeistyczny system religijny, zwany hinduizmem

najważniejszymi bogami hinduistycznymi byli:

– Brahma – stwórca świata

– Wisznu, który utrzymywał świat przy życiu

– Sziwa – bóg śmierci i zagłady

d. Hindusi mieli duże osiągnięcia w dziedzinie matematyki

– stworzyli system dziesiętny

– wynaleźli cyfry, które obecnie nazywamy arabskimi

– stworzyli kalendarz

 

II. Cywilizacja Chin

1. Narodziny cywilizacji Chin

a. cywilizacja Chin to najważniejszą cywilizacja Dalekiego Wschodu

b. cywilizacja Chin rozwijała się od III tysiąclecia p.n.e. w dorzeczach rzek Huang He (Żółta rzeka) i Jangcy (Niebieska Rzeka)

c. w III w. p.n.e. liczne państewka zostały zjednoczone w jedno potężne państwo, którym rządził cesarz

 

2. Najważniejsze cywilizacje Chin

a. starożytni Chińczycy dzięki sprawnym systemom nawadniającym uzyskiwali wysokie plony ryżu

b. rzemiosło chińskie stało na wysokim poziomie dzięki takim wynalazkom, jak:

papier

porcelana

jedwab

proch

druk

– o wielkich umiejętnościach rzemieślników i artystów chińskich świadczy tzw. terakotowa armia

c. na wysokim poziomie stało chińskie budownictwo

– największą budowlą chińską był Wielki Mur

– Chińczycy wznosili również świątynie, zwane pagodami