1. 6. Narodziny i rozwój pisma

1. Dzięki wynalezieniu pisma stało się możliwe przekazywani informacji w przestrzeni i czasie.

2. Wynalezienie dzieli dzieje ludzkości na prehistorię (przed wynalezieniem) i historię (po wynalezieniu)

3. Jako pierwsi pismem posługiwali się Sumerowie – wynaleźli je w IV tysiącleciu p.n.e.

4. Najstarszą formą pisma było pismo obrazkowe – każdemu słowu odpowiadał oddzielny symbol

a. mieszkańcy Mezopotamii używali tzw. pisma klinowego – pisali na glinianych tabliczkach rylcem

b. Egipcjanie używali tzw. hieroglifów – najczęściej pisali pędzelkiem na papirusowych zwojach

5. Pismo alfabetyczne – stosowano kilkadziesiąt znaków (alfabet) odpowiadających dźwiękom ludzkiej mowy

a. pismo alfabetyczne jako pierwsi wynaleźli w XI w. p.n.e. Fenicjanie

b. od Fenicjan przejęły i dostosowały do swojej mowy inne ludy:

– najpierw  Grecyalfabet grecki

– później Rzymianiealfabet łaciński