2. 2. Wojny perskie

1. Imperium perskie

a. imperium perskie powstało na Bliskim Wschodzie w VI w. p.n.e.

b. swoim zasięgiem objęło m.in. Mezopotamię, Azję Mniejszą, Syrię i Egipt

c. pod panowaniem perskim znalazły się państwa greckie w zachodniej części Azji Mniejszej

– musiały płacić Persji daninę

– dostarczały Persom żołnierzy i okrętów

2. Wybuch wojen grecko-perskich

a. w 499 r. p.n.e. w Azji Mniejszej wybuchło antyperskie powstanie pod przywództwem Miletu

b. powstańcom pomocy udzieliły Ateny

c. po stłumieniu powstania w Azji Mniejszej Persowie zaatakowali Ateny

d. w 490 r. p.n.e. w bitwie pod Maratonem wojska ateńskie pod wodzą Miltiadesa pokonały Persów

3. Wyprawa króla Kserksesa

a. w 480 r. p.n.e. do Grecji ruszyła nowa wyprawa perska pod dowództwem króla – Kserksesa

b. wojska greckie zagrodziły drogę armii perskiej w Termopilach

– większość oddziałów greckich wycofała się z walki

– do końca walczył oddział spartański – w walce poległo 300 Spartan i ich wódz – Leonidas

c. miasto Ateny zostały zdobyte przez Persów i spalone

d. w 480 r. p.n.e. w bitwie pod Salaminą dowodzona przez Temistoklesa flota grecka pokonała flotę perską

e. wojna trwała jeszcze wiele lat i ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Greków

4. Trzonem armii grackiej była ciężkozbrojna piechota – tzw. hoplici

a. uzbrojenie hoplity składało się z miecza, włóczni,  hełmu, pancerza i tarczy

b. hoplici walczyli w zwartym szyku, zwanym falangą