2. 4. Kultura starożytnych Greków

1. Najwybitniejszym poetą greckim był Homer, auto dwóch wielkich epopei:

a. Iliady – opowieść o wojnie trojańskiej

– historia walecznego Achillesa

– Troja została zdobyta przez Greków dzięki wykorzystaniu drewnianego konia trojańskiego

b. Odysei – opowieść o drodze powrotnej spod Troi jednego z uczestników oblężenia Troi – Odysa

2. W życiu religijnym i kulturalnym starożytnych Greków ogromną rolę odgrywał teatr

a. początki teatru greckiego związane są z Wielkimi Dionizjami – świętem ku czci Dionizosa

b. w Grecji powstały dwa gatunki dramatu:

tragedia – poruszały poważne tematy

komedia – w zabawny sposób komentowały przywary Greków

c. Grecy organizowali konkursy dramatyczne ku czci bogów

d. najwybitniejsi dramaturdzy greccy:

Ajschylos

Sofokles

Eurypides

Arystofanes

e. Grecy wznosili specjalne budowle ze sceną dla aktorów i amfiteatralnie rozmieszczonymi miejscami dla widzów

3. W starożytnej Grecji narodziła się filozofia

a. filozofia to „umiłowanie mądrości”

b. najwybitniejsi filozofowie greccy:

Sokrates

Platon

Arystoteles

– Pitagoras

Tales z Miletu - wybitny matematyk

– Hipokrates - wybitny lekarz uznawany za ojca medycyny

4. Sztuki plastyczne

a. do naszych czasów najwięcej zachowało się malarstwa ceramicznego, czyli bogatych dekoracji naczyń glinianych

b. bardzo wysoki poziom artystyczny osiągnęła rzeźba grecka;

do najwybitniejsi rzeźbiarze greccy to:

Fidiasz – autor m.in. niezachowanego posągu Zeusa w Olimpii i posąg Ateny na ateńskim Akropolu

Myron  – autor m.in. posągu Dyskobol

5. Grecy organizowali zawody sportowe ku czci bogów

a. dla Greków najważniejsze były  organizowane ku czci Zeusa igrzyska olimpijskie

b. odbywały się w Olimpii co od 776 r. p.n.e. co cztery lata

c. Grecy zawody sportowe nazywali igrzyskami, a czteroletni okres między nimi – olimpiadą