3. 2. Powstanie i upadek imperium rzymskiego

1. Podboje rzymskie

a. Rzymianie do III w. p.n.e. podbili całą Italię

b. w III  i II w. p.n.e. Rzym trzykrotnie toczył wieloletnie wojny z Kartaginą

– w 216 r p.n.e. wojska rzymskie zostały pokonane pod Kannami

– 202 r. p.n.e. Kartagińczycy zostali pokonani pod Zamą

w 146 r. p.n.e. Rzymianie zdobyli i zniszczyli Kartaginę

c. Rzym nieustannie powiększał swoje terytorium i do I w. n.e. zdobył:

Grecję

Azję Mniejszą

Syrię

Egipt

Hiszpanię

Galię

Brytanię

2. Armia rzymska była zorganizowana w legiony

a. każdy legion liczył ponad 4 tys. ciężkozbrojnych legionistów

b. uzbrojenie legionisty stanowiły:

– hełm

– pancerz

– tarcza

– oszczep

– miecz

c. armia rzymska była wyposażona w machiny – np. katapulty

3. Organizacja Imperium Rzymskiego

a. terytoria zamorskie Rzymianie przekształcili w prowincje

– mieszkańcy prowincji musieli płacić podatki

– w prowincjach stacjonowały legiony rzymskie

b. granic Rzymu bronił przygraniczny system umocnień  limes

c. ludność prowincji ulegała procesowi romanizacji, który polegał na:

– przyjmowaniu przez ludy podbite języka łacińskiego

– przyjmowaniu przez ludy podbite rzymskiej kultury

4. Podbój całego obszaru basenu Morza Śródziemnego zapewnił mieszkańcom całego tego regionu długi okres pokoju, zwany pax Romana

5. Wzrost zagrożenia i kryzys wewnętrzny cesarstwa rzymskiego

a. od III w. n.e. Rzymowi zaczęły zagrażać obce ludy – tzw. barbarzyńcy

b. z czasem pogorszyła się sytuacja wewnętrzna w Rzymie i nastąpił kryzys:

– buntowało się obciążone zbyt wysokimi podatkami społeczeństwo

– wybuchały walki o tron cesarski

c. w IV w. cesarz Konstantyn Wielki przeniósł stolicę do Konstantynopola

d.w 395 r. n.e. Imperium Rzymskie zostało podzielone na dwie części:

cesarstwo zachodniorzymskie ze stolicą w Rzymie

cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu

7. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

a. pod koniec IV w. rozpoczęła się wielka wędrówka ludów

– rozpoczęła się od ataku Hunów na plemiona germańskie

– Germanowie, uciekając przed Hunami wtargnęli w granice cesarstwa

b. cesarstw zachodniorzymskie rozpadło się pod naporem plemion germańskich

c. w 476 r. ostatni cesarz zachodniorzymski, Romulus Augustulus został pozbawiony władzy

8. Rok 476 uznawany jest za koniec epoki starożytnej i początek średniowiecza.