3. 3. Kultura umysłowa i religia starożytnego Rzymu

1. Religia starożytnych Rzymian

a. Rzymianie wyznawali politeizm

b. rodzime wierzenia Rzymian

– początkowo czcili przodków i bóstwa domowe

– w VI w. p.n.e. narodził się kult Jowisza, Junony i Minerwy

– w religii rzymskiej ważną rolę odgrywała Westa – opiekunka ogniska domowego

c. po podboju Grecji Rzymianie zaczęli wzorować swoją religię na greckiej

 

bóstwo rzymskie    

jego grecki

odpowiednik

Jowisz

Zeus

Junona

Hera

Minerwa

Atena

Mars

Ares

Neptun

Posejdon

Wenus

Afrodyta

 

2. Literatura rzymska

a. Rzymianie przyswajali sobie literaturę grecką

b. do najwybitniejszych pisarzy rzymskich zaliczamy:

Wergiliusza - autor poematu Eneida

Horacego 

 

3. Życie starożytnych Rzymian regulowane było przez prawo

a. Rzymianie początkowo posługiwali się prawem zwyczajowym

b. w V w. p.n.e. zostało ono spisane – powstało tzw. Prawo XII Tablic

c. kodyfikacja prawa rzymskiego

– została przeprowadzona w VI w. n.e. na polecenie cesarza Justyniana Wielkiego

– prawo rzymskie zostało zebrane w uporządkowanym zbiorze praw – Kodeksie Justyniana