3. 4. Sztuka starożytnego Rzymu

1. Wzorem dla miast całego imperium był Rzym – Wieczne Miasto

2. Najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian:

a. zastosowanie łuków, sklepień i kopuł

b. zastosowanie betonu - spoiwo służące do wznoszenia budowli

3. Architektura miast rzymskich

a. centralnym punktem miasta było forum – plac, na którym odbywały się uroczystości państwowe i religijne

– wokół forum wznoszono reprezentacyjne budowle

– najbardziej reprezentacyjne forum powstało w Rzymie – było to Forum Romanum

b. wielkie budowle rzymskie

–  amfiteatr – odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. Koloseum)

termy –  publiczne łaźnie

cyrk – podłużna budowla, w której odbywały się wyścigi rydwanów – np. Circus Maximus

teatr

świątynia (największą świątynią rzymską był Panteon)

łuk triumfalny  – budowle w kształcie ozdobnych bram, które wznoszono w celu upamiętnienia wielkich zwycięstw

4. Rzymianie budowali urządzenia inżynieryjne

a. sieć dróg

b. mosty

c. akwedukty – wodociągi

d. systemy kanalizacyjne