4. 1. Bizancjum

1. Bizancjum, czyli cesarstwo wschodniorzymskie powstało w wyniku podziału Imperium Rzymskiego w 395 r.

a. władca cesarstwa bizantyńskiego nosił tytuł cesarza

– posiadał najwyższą władzę

– uważany był za reprezentanta Boga

b. za panowania Justyniana I Wielkiego Bizancjum przeżywało okres potęgi i świetności.

 

2. Stolicą cesarstwa bizantyńskiego był Konstantynopol

a. dzięki położeniu geograficznemu Konstantynopol był ważnym ośrodkiem handlowym

b. w Bizancjum rozwinął się odrębny styl w sztuce – styl bizantyński

– charakteryzowały go bogate dekoracje i przepych

– artyści często tworzyli freski i mozaiki 

c. w Konstantynopolu postały wspaniałe budowle:

– forum, pałac, akwedukt, hipodrom

 

3. Konstantynopol był ważnym ośrodkiem naukowym

b. rozwijała się matematyka, geografia, astronomia i historia

c. w bizantyńskich ośrodkach naukowych przechowano dorobek uczonych antycznych

4. Upadek Konstantynopola

a. cesarstwo bizantyńskie istniało ponad tysiąc lat

b. jego terytorium było najeżdżane przez sąsiadów

Słowian

Arabów

Turków

c. najpierw straciło swoje ziemie w Afryce i Azji

d. w pierwszej połowie XV w. większość Półwyspu Bałkańskiego była w posiadaniu Turków

e. Konstantynopol został zdobyty przez Turków w 1453 r.