4. 2. Narodziny islamu

1. Islam narodził się na Półwyspie Arabskim zamieszkałym przez Arabów

a. Arabowie byli ludem koczowniczym, zajmującym się pasterstwem i handlem

b. w politeistycznej religii Arabów szczególną rolę odgrywał Czarny Kamień przechowywany w świątyni Kaaba w Mekce

2. Działalność Mahometa

a. twórcą nowej religii był Mahomet, który ogłosił się prorokiem

b. islam jest religią monoteistyczną

–  jego wyznawcy czczą Allaha

– wyznawców islamu nazywamy muzułmanami

c. w 622 r. Mahomet musiał uciec do Medyny – muzułmanie uznają tę datę za początek nowej ery

3. Zasady islamu

a. świętą księgą islamu jest Koran

b. każdy muzułmanin musi przestrzegać pięciu zasad – pięć filarów islamu:

publiczne wyznanie wiary (Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem)

–  modlitwa odmawiana pięciokrotnie w ciągu dnia

jałmużna

post

pielgrzymka do Mekki

c. po śmierci Mahometa przywódcami muzułmanów zostali kalifowie

4. Meczet to muzułmańska świątynia

a. we wnętrzu meczetu znajdują się:

mihrab – ozdobna wnęka, wskazująca kierunek w którym znajduje się Mekka

– minbar - kazalnica

b. obok meczetu znajduje się minaret – wieża z której muezin wzywa do modlitwy

5. Podboje Arabów

a. w VII w. Arabowie podbili Persję i zdobyli część ziem Bizancjum

b. do VIII  Arabowie. zdobyli całą północną Afrykę i dzisiejszą Hiszpanię

c. po okresie podbojów imperium arabskie rozpadło się na kilka kalifatów

6. Kultura Arabów

a. Arabowie przejęli dorobek cywilizacyjny podbitych ludów

– od mieszkańców Indii przejęli system liczb – dlatego nazywamy je cyframi arabskimi

– od ludów Mezopotamii przejęli wiedzę medyczną i alchemię

– przyswoili sobie filozofię grecką

b. dzięki Arabom do dzisiaj przetrwało wiele dzieł starożytnych Greków i Rzymian

c. Arabowie słynęli min.  z produkcji doskonałej stali zwanej damasceńską