4. 3. Na gruzach cesarstwa zachodniego

1. Początki państwa Franków

a. po upadku cesarstwa zachodniego Frankowie w utworzyli w Galii własne państwo

b. w 496 r. Chlodwig – król Franków z dynastii Merowingów przyjął chrześcijaństwo

c. Frankowie pod wodzą Karola Młota pokonali Arabów w 732 r. w pod Poitiers

d. przejęcie władzy przez dynastię Karolingów

– z czasem faktyczną władzę w państwie przechwycili urzędnicy zwani majordomami

– w 751 r. Pepin Mały odsunął Merowingów od władzy i sam koronował się na króla

2. Państwo Franków za panowania Karola Wielkiego

a. Karol Wielki dokonał wielu podbojów powiększył terytorium państwa

b. państwo podzielił na jednostki administracyjne:

– w centrum państwa utworzył hrabstwa, którymi zarządzali hrabiowie

– na obszarach przygranicznych utworzył marchie, którymi zarządzali margrabiowie

c. Karol Wielki dbał o kulturę

– na jego polecenie w klasztorach i przy katedrach powstawały szkoły

– w państwie powstało wiele budowli świeckich i sakralnych (kościoły, klasztory)

3. w 800 r. papież koronował Karola Wielkiego na cesarza

4. W 843 r. w Verdun państwo Franków zostało podzielone między wnuków Karola Wielkiego:

a. Lotar otrzymał część środkową i tytuł cesarza – z części południowej później powstały Włochy

b. Ludwik Niemiec otrzymał ziemie położone na wschodzie – późniejsze Niemcy

c. Karol Łysy otrzymał część zachodnią – późniejszą Francję

5. Państwo wschodniofrankijskie przekształciło się w Rzeszę Niemiecką

a. Rzesza składała się z wielu księstw posiadających znaczną niezależność

b. nad całością panował król, który był wybierany przez możnowładców

c. autorytet władzy królewskiej umocnił Otton I Wielki

– pokonał najeżdżających Niemcy Węgrów

– podporządkował sobie Czechy

– najechał na Włochy

d. Otton I w 962 odbył koronację cesarską