4. 5. Dzieje wypraw krzyżowych

1. Przyczyny wypraw krzyżowych

a. Ziemia Święta dla chrześcijan była ważnym celem pielgrzymek

b. w drugiej połowie XI w. Ziemia Święta została podbita przez Turków

– Turcy utrudniali chrześcijanom dostęp do miejsc świętych

– Turcy zaczęli zagrażać cesarstw bizantyjskiemu

2. Synod w Clermont1095 r.

a. podczas synodu papież Urban II wezwał do wyzwolenia Ziemi Świętej

b. wojny toczone na Bliskim Wschodzie z muzułmanami nazwano krucjatami, czyli wyprawami krzyżowymi

c. papież obiecał krzyżowcom, czyli uczestnikom krucjat, łupy wojenne i zbawienie duszy

3. Przebieg krucjat

a. pierwsza rycerska krucjata rycerska – rozpoczęła się w 1096 r.

– krzyżowcy zdobyli Jerozolimę

– w Ziemi Świętej utworzyli Królestwo Jerozolimskie

b. przez następne 200 lat chrześcijanie musieli bronić Królestwa Jerozolimskiego przed muzułmanami

c. dla obrony Ziemi Świętej i ochrony pielgrzymów zostały zorganizowane zakony rycerskie:

Krzyżacy (Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

joannici (Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy

templariusze (Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona

– wstępujący do nich rycerze byli zakonnikami i składali śluby zakonne oraz przysięgali walkę z niewiernymi

d.  w obronie Królestwa Jerozolimskiego zorganizowano jeszcze 6 krucjat

e. mimo to muzułmanie stopniowo wypierali chrześcijan z Ziemi Świętej

f. w 1291 r. muzułmanie zdobyli ostatnią twierdzę krzyżowców – Akkę

4. Znaczenie krucjat

a. krucjaty ostatecznie zakończyły się porażką chrześcijan

b. uczestnicy czwartej krucjaty, zamiast walczyć z muzułmanami, zdobyli i ograbili Konstantynopol

c. krucjaty przyczyniły się do rozwoju handlu w Europie

d. w czasie krucjat rozwinęła się europejska sztuka wojenna

e. uczestnicy krucjat zapoznali się z kulturą arabską i przyswoili sobie niektóre osiągnięcia ludów Bliskiego Wschodu

– papier

– cyfry arabskie

– odkrycia naukowe