5. 2. Stan rycerski

1. Do stanu rycerskiego zaliczały się osoby, które były zobowiązane do służby wojskowej w zamian za nadaną im ziemię.

a. ziemię nadaną rycerzom uprawiali chłopi

b. źródłem utrzymania rycerzy były daniny płacone przez chłopów

c. najzamożniejsi rycerze posiadali zamki

2. Ideał rycerza

a. podstawowym obowiązkiem rycerza była służba wojskowa

b. z dochodów z nadanej mu ziemi musiał kupić broń i utrzymać konia bojowego

c. rycerzy obowiązywał kodeks honorowy

3. Wychowanie rycerskie

a. syn rycerza rozpoczynał służbę jako paź w wieku 7 lat

b. po ukończeniu 14 lat mógł zostać giermkiem

c. w wieku dorosłym mógł zostać pasowany na rycerza

– pasowanie na rycerza było bardzo uroczystą ceremonią

– otrzymywał miecz i ostrogi

d. symbolem przynależności do stanu rycerskiego był herb

4. Uzbrojenie rycerza

a. ochronne:

– zbroja (pancerz)

– hełm (przyłbica)

– tarcza

– rękawice

b. zaczepne:

– miecz

– kopia

– sztylet

– topór