6. 1. Pradzieje ziem polskich

1. Najstarsze osadnictwo na ziemiach polskich

a. najstarsze ślady człowieka na ziemiach polskich pochodzą sprzed 800 tys. lat

b. pozostałością po najstarszych mieszkańcach są groby – do największych należą kurhany

b. w okresie od około 1350 lat p.n.e. do około 400 lat p.n.e. rozwijała się kultura łużycka

– ludność zajmowała się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt

– największą odkrytą osadą kultury łużyckiej był gród w Biskupinie

2.  Słowianie

a. w V-VIII w. plemiona Słowian zajęły obszary wschodniej, południowej i środkowej Europy

b. zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem i łowiectwem

c. znali garncarstwo i kowalstwo

e. uzbrojenie wojowników słowiańskich stanowiły włócznie, łuki i tarcze

f. Słowianie czcili wielu bogów, do najważniejszych należeli:

Swaróg

Perun

Świętowid

 

3. Pierwsze państwa słowiańskie

a. państwo wielkomorawskie

– powstało ok. 830 r. na terenie dzisiejszych Czech

– Rościsław sprowadził misjonarzy

– działalność misyjną prowadzili bracia Cyryl i Metody

opracowali alfabet i wprowadzili język słowiański do liturgii

 

b.  państwo wielkomorawskie upadło na skutek najazdu Węgrów

c. po upadku państwa wielkomorawskiego powstały Czechy

d Słowianie południowi utworzyli Serbię i Chorwację

e. Słowianie wschodni utworzyli Ruś Kijowską

 

4. Słowianie na ziemiach polskich

a. główne plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

– Pomorzanie

– Mazowszanie

– Lędzianie

– Ślężanie

– Opolanie

b. Pierwsze państwa plemienne na ziemiach polskich

państwo Wiślan

państwo Polan

 

 Patrz galeria: Pierwsze państwa słowiańskie