6. 2. Początki państwa polskiego

1.Początki dynastii Piastów

a. według podań pierwszymi władcami państwa Polan z dynastii Piastów byli:

– Siemowit

– Lestek

– Siemomysł

b. pierwszym historycznym władcą z dynastii Piastów był Mieszko I (panował od ok. 960 r.)

2. Chrzest Mieszka I

a. Mieszko I przyjął chrzest za pośrednictwem Czech

b. Mieszko I zawarł małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą

c. Dobrawa urodziła najstarszego syna Mieszka I – Bolesława

d. Chrzest Mieszka I odbył się prawdopodobnie w 966 r.

d. w 968 r. zostało utworzone biskupstwo w Poznaniu – pierwszym biskupem został Jordan

f. znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I

– Mieszko I stał się władcą równorzędnym innym władcom chrześcijańskim

– autorytet Kościoła umacniał władzę księcia

– wiara w jednego Boga sprzyjała integracji społeczeństwa

– Polska znalazła się w kręgu kultury łacińskiej i zaczęła czerpać z jej dorobku

– w Polsce został przyjęty alfabet łaciński i zaczęło się rozwijać piśmiennictwo

– pojawili się duchowni  jako ludzie wykształceni pełnili różne funkcje pozareligijne

– w Polsce zaczęło się rozpowszechniać budownictwo murowane – np. palatium na Ostrowie Lednickim

3. Najazd margrabiego Hodona

a. najazd był spowodowany rywalizacją o wpływy na Pomorzu

b. wojska polskie pokonały oddziały Hodona w bitwie pod Cedynią972 r.

 

4. Po śmierci Dobrawy Mieszko I ożenił się z niemiecką księżniczką Odą

 

5. Najstarszy opis granic Polski został zamieszczony w dokumencie zwanym Dagome iudex

 

Obejrzyj galerię ilustracji:

Od plemion do państwa - początki Polski

 

Pracuj ze źródłami:

Państwo Mieszka I wg przekazu Ibrahima ibn Jakuba