6. 4. Kryzys państwa pierwszych Piastów

1. Panowanie Mieszka II (1025–1034)

a. Mieszko II objął tron polski w 1025 r.

– ożenił się z siostrzenicą cesarza Ottona III, Rychezą

– Mieszko II dążył do umocnienia pozycji Polski

b. w 1031 r. w wyniku jednoczesnego ataku  cesarza i Rusi Mieszko II utracił Milsko, Łużyce i Grody Czerwieńskie

c. władzę w państwie przejął brat Mieszka II, Bezprym – odesłał insygnia koronacyjne cesarzowi

d. Mieszko II wrócił do Polski po śmierci Bezpryma

2. Kryzys państwa po śmierci Mieszka II

a. po śmierci Mieszka II w 1034 r. doszło do buntu możnych i powstania ludowego

b. od państwa oderwało się Pomorze Gdańskie i Pomorze

c. następca Mieszka II – Kazimierz musiał uciekać z kraju

d. w roku 1038 na Polskę najechały wojska czeskie Brzetysława

– główne grody polskie zostały zniszczone

– z Gniezna zostały wywiezione relikwie św. Wojciecha

Śląsk został przyłączony do Czech

3. Odbudowa państwa przez Kazimierza I Odnowiciela (1034–1058)

a. Kazimierz I wrócił do Polski w 1039 r. 

b. dzięki pomocy cesarza stopniowo odzyskał utracone ziemie

– swoją siedzibę przeniósł do Krakowa

– odbudował administrację państwa i organizację Kościoła

 

4. Odbudowa znaczenia Polski za panowania Bolesława II Śmiałego (1058–1076)

a. Bolesław II Śmiały dążył do odbudowy dawnej pozycji Polski

– prowadził agresywną politykę wobec sąsiadów

– odzyskał Grody Czerwieńskie

– zaangażował się w konflikt pomiędzy papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV

b. Bolesław II Śmiały koronował się na króla w 1076 r.

5. Upadek Bolesława II Śmiałego

a. przeciwko Bolesławowi wybuchł bunt możnych

b. król skazał na śmierć biskupa Stanisława

– egzekucja biskupa Stanisława wywołała kolejny bunt

– Bolesław II  został zmuszony do ucieczki z kraju  – (1079 r.)

– w 1253 r. biskup Stanisław został kanonizowany

 

 Patrz - galeria ilustracji:

Kryzys monarchii pierwszych Piastów

 

Pracuj ze źródłami:

Śmierć biskupa Stanisława według Wincentego Kadłubka