6. 5. Polska pod panowaniem Bolesława III Krzywoustego

 

1. Rządy Władysława I Hermana (1079–1102)

a. Władysław I Herman zrezygnował z korony królewskiej

b. za panowania Władysława silną pozycję zdobył palatyn Sieciech

c. Władysław Herman podzielił państwo między siebie i swoich synów:

Władysław zachował Mazowsze

Zbigniew  otrzymał Wielkopolskę i Kujawy

Bolesław otrzymał Małopolskę i Śląsk

 

2. Konflikt między Zbigniewem a Bolesławem

a.  konflikt między braćmi wybuchł po śmierci Władysława I (1102 r.)

b. pokonany Zbigniew po opuszczeniu kraju szukał pomocy u cesarza

c. w 1109 r. do Polski wyruszyła wyprawa wojenna cesarza Henryka V

– wojska cesarskie nie zdołały zdobyć Głogowa i

– wycofały się z Polski

d. Bolesław kazał oślepić i uwięzić Zbigniewa po jego powrocie do kraju

 

3.  Zdobycze terytorialne za panowania Bolesława III Krzywoustego (1107–1138)

a. ok. 1116 r. zdobył Pomorze Gdańskie

b. do 1122 r. opanował Pomorze Zachodnie

 

4. Bolesław Krzywousty wydał statut, zwany testamentem

a. podzielił państwa między synów

b. ustanowił zasadę senioratu

–  najstarszy z rodu senior miał władzę zwierzchnią nad juniorami

senior oprócz sprawował władzę w tzw. dzielnicy senioralnej

 

5. Śmierć Bolesława III Krzywoustego w 1138 r. zapoczątkowała okres rozbicia dzielnicowego w Polsce

 

Patrz – galeria ilustracji:

Polska między jednością a rozbiciem