7. 1. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

1. Konflikt między synami Bolesława III Krzywoustego

a. podział państwa Bolesława III Krzywoustego

Władysław (II Wygnaniec) – otrzymał Śląsk oraz dzielnice senioralną (Małopolska z Krakowem)

Bolesław (IV Kędzierzawy) – otrzymał Mazowsze

Mieszko (III Stary) – Wielkopolskę

b. wojna pomiędzy synami Bolesława III Krzywoustego

Władysław podjął próbę odebrana juniorom dzielnic

– został pokonany i zmuszony do ucieczki z kraju

c. następcą Władysława II Wygnańca w dzielnicy senioralnej był

Bolesław IV Kędzierzawy, a po nim

Mieszko III Stary

2. Złamanie zasady senioratu i pogłębienie rozbicia dzielnicowego

a. w 1177 r. tron krakowski objął Kazimierz II Sprawiedliwy

d. było to złamanie zasady senioratu, ponieważ nie był najstarszym z rodu

b. w 1227 r. został zamordowany w Gąsawie książę Leszek Biały

b. był to ostateczny upadek władzy zwierzchniej seniora

3. Powstanie państwa krzyżackiego

a. w 1226 r. książę Konrad I Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków

– mieli bronić granicy Polski przed najazdami pogańskich Prusów

– książę Konrad I Mazowiecki nadał im ziemię chełmińską

b. Krzyżacy dokonali podboju ziem należących do Prusów

c. na Mazurach Krzyżacy utworzyli silne, dobrze zorganizowane państwo 

4. Najazd mongolski 

a. Mongołowie (Tatarzy)

– pochodzili z centralnej Azji

– na początku XIII w. podbili Ruś

b. w 1241 r. Mongołowie najechali południową Polskę

– spalili Lublin, Sandomierz i Kraków

– w przegranej bitwie pod Legnicą poległ książę śląski Henryk II Pobożny  – 1241 r.

5. Straty terytorialne podczas rozbicia dzielnicowego:

a. ekspansja państwa krzyżackiego

– w 1308 r. Krzyżacy podstępem zdobyli Gdańsk

– w 1309 r. zagarnęli całe Pomorze Gdańskie

b. od Polski odłączyło się Pomorze Zachodnie

c. Brandenburgia odebrała Polsce Ziemię Lubuską i tereny nad Notecią

6. Czasy rozbicia dzielnicowego to okresem rozwoju gospodarczego Polski

a. wieś rozwijała się dzięki kolonizacji

b. postęp w rolnictwie polegał na wprowadzeniu

trójpolówki

– nowych narzędzi – np. pługa

c. książęta dokonywali licznych lokacji  (zakładania) miast

b. organizacja polskich miast opierała się na wzorcach niemieckich

 

Patrz: Galeria ilustracji: Polska w okresie rozbicia dzielnicowego