7. 3. Polska pod panowaniem Kazimierza Wielkiego

1. Początki rządów Kazimierza Wielkiego (1333-1370)

a. Kazimierz Wielki koronował się w 1333 r. w Krakowie

b. sytuacja polityczna Polski 

– trwał spór z zakonem krzyżackim o Pomorze Gdańskie

– od zachodu nadal zagrażała Polsce Brandenburgia

– król czeski Jan Luksemburski domagał się korony polskiej

– władzę Jana Luksemburskiego uznała część księstw śląskich

– dobre stosunki łączyły Polskę z Węgrami

2. Sukcesy dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego

a. zawarł porozumienie z Janem Luksemburskim

– Jan Luksemburski zrezygnował z korony polskiej

– Kazimierz Wielki uznał zajęcie Śląska przez Czechów 

b. w 1343 r. Kazimierz Wielki zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu

– Krzyżacy zachowali Pomorze Gdańskie

– Kazimierz Wielki odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską

c. Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką

d. zwierzchnictwo króla uznali książęta mazowieccy

e. w 1364 r. w Krakowie odbył się zjazd monarchów

3. Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

a. nakazał opracowanie zbiorów przepisów prawnych – statuty

b. uregulował zasady wydobycia i sprzedaży soli

c. miastom nadawał przywileje handlowe

d. sprowadzał do Polski Żydów i osadników niemieckich

e. nakazał budowę sieci zamków i murów obronnych wokół miast

4. W 1364 r. założył Akademię Krakowską