2. 4. Kultura masowa

         

1. Kultura masowa - dominujący typ kultury nowoczesnej odpowiadający modelowi społeczeństwa masowego, w którym korzysta się powszechnie ze środków masowego przekazu – internetu, telewizji, radia i prasy.

2. Cechy kultury masowej

a. demokratyczny charakter – jest przystępna dla nieprzygotowanego odbiorcy

b. komercyjność

– odpowiada na zapotrzebowanie masowego odbiorcy

– schlebia niewyszukanym gustom

– tworzy się tzw. przemysł kulturowy

c. wysoki poziom ujednolicenia (tzw. makdonaldyzacja)

d. globalizacja

d. homogenizacja (tworzenie jednolitej mieszaniny z elementów wcześniej odrębnych)

3. Popularne wzorce kultury masowej

a. postać superbohatera

b. gloryfikacja codzienności i przeciętnego bohatera bohatera

c. duża aktywność celebrytów

d. w przekazie często obecna przemoc

4. Wady kultury masowej

a. utrwala postawy bierne i konsumpcyjne

b. ogranicza zapotrzebowanie na kulturę wysoką

c. utrwala wzorce o niewielkiej wartości społecznej