4. 2. Tożsamość narodowa

 

1. Tożsamość to wewnętrzne przekonanie człowieka o tym, kim jest.

a. tożsamość narodowa: poczucie wspólnoty z własnym narodem oraz poczucie odrębności wobec innych narodów

b. subiektywne poczucie tożsamości

– identyfikowanie się z określonym narodem

– poczucie deklaracja przynależności do określonej wspólnoty narodowej

– odczuwanie więzi emocjonalnej z danym narodem

c. obserwowalne obiektywne wyznaczniki tożsamości

– zdolność do komunikowania się z członkami danego narodu - znajomość języka

– znajomość historii i przestrzeganie tradycji i obyczajów

 

2. Postawy wobec jednostki wobec własnej narodowości:

a. akceptacja

b. negacja

c. modyfikacja

 

3. Mieszkańcy Polski pod względem narodowościowym są społeczeństwem bardzo jednolitym.

– 95% mieszkańców deklaruje tożsamość wyłącznie polską

– 2% mieszkańców deklaruje tożsamość inną niż polska

– 3% deklaruje tożsamość podwójną lub nieokreśloną

 

4. W państwach wielonarodowościowych kształtuje się wielowarstwowa tożsamość narodowa, polegająca na jednoczesnym identyfikowaniu się z narodem politycznym i konkretnym narodem tworzącym społeczeństwo danego państwa

a. naród belgijski składa się z dwóch głównych grup etnicznych – Flamandów i Walonów

b. krajem o niezwykle złożonej strukturze jest Szwajcaria:

– poszczególne kantony mają dużą autonomię, a ich mieszkańcy silne poczucie przynależności do swojego kantonu

– pod względem językowym kantony dzielą się na niemieckojęzyczne, francuskojęzyczne,  i wielojęzyczne

– pod względem religijnym dzielą się na: katolickie i protestanckie

c. w Hiszpanii występują silne separatyzmy:

– kataloński

– baskijski

– galisyjski

d. główne składniki Wielkiej Brytanii:

– Anglia

– Szkocja

– Walia

– Irlandia