4. 1.  Koncepcje narodu

 

1. Naród jest to trwała zbiorowość ludzi, stanowiąca ukształtowaną historycznie wspólnotę świadomości i kultury, posiadająca wspólną tradycję, język oraz emocjonalny stosunek do własnego terytorium jako miejsca kształtowania się wspólnoty narodowej.

 

2. Etapy rozwoju idei narodu

a. naród polityczny – obejmujący tylko warstwy uprzywilejowane i uczestniczące w życiu politycznym

b. naród nowoczesny – obejmujący wszystkie warstwy społeczne

 

2. Czynniki narodowotwórcze

a. świadomość narodowa – indywidualna deklaracja przynależności do narodu; świadomość wspólnotowości wobec członków własnego narodu i odrębności wobec przedstawicieli innego.

b. język

c. terytorium

d. poczucie wspólnoty pochodzenia

e. świadomość wspólnej historii

f. dziedzictwo kulturowe

g. własne państwo

h. symbole narodowe

 

3. Koncepcje genezy narodu

a. koncepcja polityczna – podstawą kształtowania się narodu jest organizacja polityczna

b. koncepcja etniczno-kulturalna – podstawą istnienia narodu wartości kulturowe i historyczne