1. 1. Wielkie odkrycia geograficzne

I. Geneza wielkich odkryć geograficznych

1. Uwarunkowania naukowo-techniczne

a. poszerzenie wiedzy geograficznej – rozpowszechnienie się poglądu o kulistości ziemi

b. postęp w zakresie kartografii i nawigacji (rozpowszechnienie busoli  astrolabium i kwadrantu)

c. postęp w zakresie szkutnictwa – karawele  i karaki

– zastosowanie kombinacji żagli trójkątnych i rejowych

– nowa konstrukcja okrętów pozwalająca na budowę większych jednostek obsługiwanych przez stosunkowo nieliczną załogę

2. przyczyny wypraw odkrywczych

a. ujemy bilans w handlu ze Wschodem

b. wzrost zapotrzebowania na szlachetne kruszce i używki

c. poszukiwanie nowych – bardziej bezpiecznych i tańszych dróg o Indii i Chin

d. dążenie do wykluczenia pośrednictwa kupców arabskich w handlu ze Wschodem

e. poszukiwanie nowych źródeł utrzymania m.in. przez zubożałą szlachtę portugalską i hiszpańską (zakończenie rekonkwisty)

f. polityczne – opanowanie wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego przez Turków osmańskich

II. Przebieg wielkich odkryć geograficznych

1. Pierwsze wyprawy Portugalczyków

a. Bartolomeu Diaz  – dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei (Przylądek Burz) – 1487 r.

b. Vasco da Gama – dotarł do Indii drogą dookoła Afryki – 1498 r.

2. Wyprawy hiszpańskie

a. wyprawy Krzysztofa Kolumba

 wsparcie ze strony Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego

 podczas pierwszej wyprawy dotarł do Ameryki (San Salvador) – 1492 r.

a. wyprawy Amerigo Vespucciego (1500-1505 r.) – udowodnił, że lądy odkryte przez Kolumba to nie Indie, lecz Nowy Świat

3. Wyprawa Ferdynanda Magellana (1519-1522 r.)

a. żeglował wzdłuż brzegów Ameryki, przez „cieśninę Magellana” na Ocean Spokojny i dalej przez Filipiny i Afrykę do Europy

b. Ferdynand Magellan zginął podczas potyczki z tubylcami na Filipinach w 1521 r.

c. do Portugalii wróciło zaledwie 18 marynarzy z 270, którzy wyruszyli

III. Następstwa odkryć geograficznych

1. Poszerzenie horyzontów geograficznych Europejczyków

2.  Powstały imperia kolonialne Hiszpanii i Portugalii - traktat w Tordesillas (1494 r.)

3. Rozwój wymiany handlowej

a. napływ szlachetnych kruszców do Europy

b. powstanie nowych szlaków handlowych

4. Zmiana położenia ludności autochtonicznej

a. chrystianizacja

b. podbój

c. zniszczenie ich dorobku cywilizacyjnego i zagłada

 

Rozwiąż quiz:

Wielkie odkrycia geograficzne