1. 8. Europa i świat w XVI wieku – chronologia wydarzeń

1453 r. – upadek Konstantynopola

1492 r. – odkrycie Ameryki przez Kolumba

1494 r. – początek wojen włoskich

1494 r. – układ w Tordesillas

1498 – dotarcie Vasco da Gamy do Indii

1517 r. – wystąpienie Lutra ogłoszenie – 95 tez

1519 r. – początek wyprawy Magellana dookoła świata

1524 r. – wybuch wojny chłopskiej w Niemczech

1525 r. – bitwa pod Pawią

1526 r. – bitwa pod Mohaczem

1534 r. – Akt supremacji w Anglii

1534 r. – założenie zakonu jezuitów

1545 r. – początek soboru trydenckiego

1555 r. – pokój augsburski

1563 r. – zakończenie soboru trydenckiego

1571 r. bitwa pod Lepanto

1572 r. – początek powstania w Niderlandach

1572 r. – noc św. Bartłomieja we Francji

1588 r. – klęska Wielkiej Armady

1598 r. – edykt nantejski