Cesarstwo francuskie u szczytu potęgi

 

I. Wojna z III koalicją

1. Przygotowania Francji do inwazji na Wyspy Brytyjskie – zawarcie sojuszu francusko-hiszpańskiego

2. Powstanie III koalicji antyfrancuskiej (9 VIII 1805 r.)

a. koalicję tworzyły: Wielka Brytania, Austria, Rosja oraz Szwecja, Portugalia i Królestwo Neapolu

b. klęska floty francusko-hiszpańskiej pod Trafalgarem (1805 r.) – flotą angielską dowodził Horatio Nelson

3. Uderzenie armii napoleońskiej na Austrię

a. zwycięstwo Francuzów nad armią austriacką pod Ulm –  5 X 1805 r.

b. zwycięstwo wojsk francuskich nad połączonymi siłami Austrii i Rosji pod Austerlitz2 XII 1805 r.

c. zawarcie pokoju francusko-austriackiego w Preszburgu (26 XII 1805 r.)

– likwidacja Rzeszy Niemieckiej i utworzenie Związku Reńskiego – część państw niemieckich pod protektoratem Francji

Franciszek II Habsburg zrezygnował z cesarza rzymskiego narodu niemieckiego i jako Franciszek I przyjął tytuł cesarza Austrii

II. Wojna z IV koalicją antyfrancuską

1. W 1806 r. powstała IV koalicja antyfrancuska w składzie: Wielka Brytania, Prusy, Rosja i Szwecja

2. Klęska Prus – Fryderyk Wilhelm III

a. zwycięstwo wojsk francuskich pod Jeną i Auerstedt (14 X 1806 r.)

b. zdobycie Berlina i opanowanie całych Prus przez wojska napoleońskie

c. wkroczenie wojsk napoleońskich do Wielkopolski i zajęcie Warszawy

3. ogłoszenie blokady kontynentalnej – zakaz handlu z Wielką Brytanią

4. Walki francusko-rosyjskie

a. nierozstrzygnięta bitwa pod Iławą Pruską – 8 II 1807 r.

b. zwycięstwo wojsk francuskich pod Frydlandem (14 VI 1807 r.)

5. Zawarcie pokoju w Tylży – 8 II 1807 r.

a. Rosja otrzymała obwód białostocki, uznała zdobycze francuskie w Prusach i przystąpiła do blokady kontynentalnej

b. Prusy zrezygnowały z posiadłości w zachodnich Niemczech i ziem II i III zaboru Polski

c. utworzono Księstwo Warszawskie – z ziem II i III zaboru pruskiego

III. Wojna Francji z V koalicją

1. Wybuch antyfrancuskiego powstania w Hiszpanii

2. Powstanie V kolacji w składzie: Wielka Brytania i Austria – 1809 r.

3. Działania zaczepne wojsk austriackich

a. atak na państwa Związku Reńskiego

b. zwycięstwo wojsk francuskich pod Wagram – VII 1809 r.

c. atak na Księstwo Warszawskie

d. zawarcie pokoju w Schönbrunn1809 r.

– Austria została zmuszona do oddania Księstwu Warszawskiemu części Galicji

– Austria oddała Francji Triest i wypłaciła kontrybucję

e. małżeństwo Napoleona z córką Franciszka I – Marią Ludwiką