Upadek Napoleona

1. Geneza wojny wyprawy na Rosję w 1812 r.

a. Rosja, mimo przystąpienia do blokady kontynentalnej, utrzymywała handel z Wielką Brytanią

b. podczas wojny francusko-austriackiej w 1809 r. Aleksander I nie wywiązał się z zobowiązań  wobec Francji

c. przekonanie Napoleona, że tylko ostateczne zwycięstwo nad Rosją zapewni trwałość nowego ładu

2. Przebieg wyprawy na Moskwę 

a. wkroczenie Wielkiej Armii do Rosji – 24 VI 1812 r.

– wojska napoleońskie liczyły 600 tys. żołnierzy – 2/3 stanowili Niemcy, Polacy, Włosi, i Holendrzy

– wojna została nazwana przez Napoleona „drugą wojną polską”

b. odwrót armii  carskiej dowodzonej przez Michała Kutuzowa – strategia spalonej ziemi

c. bitwa pod Borodino – bitwa nierozstrzygnięta, ale zakończona odwrotem armii carskiej

d. zajęcie opuszczonej przez Rosjan Moskwy (wielki pożar miasta)

e. odwrót Wielkiej Armii

– stopniowy rozkład armii

bitwa nad Berezyną – niedobitkom Wielkiej Armii udało się przeprawić przez rzekę

3. Upadek Napoleona

a. powstanie VI koalicji  w składzie: Rosja, Wielka Brytania, Szwecja, Prusy, Austria

b. klęska wojsk Napoleona w bitwie pod Lipskiem (tzw. „bitwa narodów”) 16-19 X 1813 r.

c. wkroczenie wojsk koalicji antyfrancuskiej do Paryża – III 1814 r.

d. abdykacja Napoleona – 6 IV 1814 r.

e. zesłanie Napoleona na wyspę Elbę

f. wstąpienie na tron francuski Ludwika XVIII 

g. zawarcie pokoju paryskiego (30 V 1814 r.)

 

4. „Sto dni” Napoleona

a. działania Ludwika XVIII budziły niezadowolenie społeczne

b. ucieczka Napoleona z Elby i odzyskanie przez niego władzy

c. utworzenie VII koalicji

d. klęska Napoleona pod Waterloo – 18 VI 1815 r. 

– wojskami brytyjskimi dowodził książę Wellington

– ponowna abdykacja Napoleona

– zesłanie Napoleona na Wyspę Św. Heleny

e. na mocy nowego pokoju Francja poniosła straty terytorialne i musiała zapłacić kontrybucję