5. 4. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

I. Kolonizacja Ameryki Północnej w XVIII w.

1. Rywalizacja z Francją i Hiszpanią

a. zajęcie przez wojska angielskie wszystkich poza Luizjaną posiadłości francuskich

b. do wybuchu wojny o niepodległości w Ameryce Północnej powstało 13 kolonii angielskich

2. Zróżnicowanie gospodarcze kolonii

a. w koloniach północnych rozwijały się drobne gospodarstwa rodzinne – farmy

b. w koloniach południowych rozwijały się wielkie plantacje bawełny i tytoniu

c. rozwój miast portowych na wybrzeżu atlantyckim

Boston

Filadelfia

d. mieszkańcy kolonii byli zróżnicowani pod względem narodowościowym i wyznaniowym

3. Narastanie konfliktu między koloniami a metropolią

a. kształtowanie się poczucia wspólnotowości kolonistów

b. powstawanie organów samorządowych

c. w koloniach narastało niezadowolenie spowodowane:

– ograniczaniem przez władze w Londynie działalności gospodarczej w koloniach

– nakładaniem na kolonistów nadmiernych podatków i ceł

– traktowanie kolonii przez Anglię jako źródeł tanich surowców i rynku zbytu dla własnej produkcji

d. wyrzucenie przez kolonistów skrzyń z herbatą do morza – „bostońskie picie herbaty” – 1773 r.

II. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1776-1783 r.)

1. Zwołanie przez kolonistów Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii – 1774 r.

a. udział przedstawicieli 12 kolonii (bez Georgii)

b. postanowienia Kongresu:

– bojkot towarów angielskich

– utworzenie milicji jako oddziałów samoobrony

2. Obrady II Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii

a. powołanie Armii Kontynentalnej z gen. Jerzym Waszyngtonem na czele

c. Deklaracja niepodległości4 VII 1776 r. (Thomas JeffersonBenjamin Franklin)

3. Działania wojenne

a. początkowo oddziały kolonistów podnosiły porażki

b. sytuacja zmieniła się, gdy kolonistom udzieliła pomocy Francja

– bitwa pod Saratogą (1777 r.)

– bitwa pod Yorktown (1781 r.)

c. podpisanie pokoju w Wersalu (1783 r.) – Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych

d. udział Polaków w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Tadeusz Kościuszko

Kazimierz Pułaski (zginął podczas bitwy pod Saratogą)

III. Konstytucja Stanów Zjednoczonych

1. Ustanowienie konstytucji – 17 IX 1787 r.

a. konstytucja – ustawa zasadnicza, regulująca ustanawiająca ustrój państwa i najważniejsze normy prawne

b. Stany Zjednoczone były państwem federacyjnym

poszczególne posiadały własne zgromadzenia stanowe i gubernatorów

– rząd federalny obejmował swoim działaniem cały kraj

c. wprowadzenie zasady trójpodziału władzy

d. republikańska forma rządów – głową państwa prezydent

2. Organizacja władz Stanów Zjednoczonych

a. władza ustawodawcza – dwuizbowy Kongres

Senat – po dwóch członków z każdego stanu wybieranych przez stanowe ciało ustawodawcze

Izba Reprezentantów – każdy stan wybiera kongresmenów w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców

b. władza wykonawcza – wybierany na czteroletnią kadencję prezydent

c. władza sądownicza

Sąd Najwyższy

– sądy federalne

– sądy stanowe

d. prawa obywatelskie – przysługiwały tylko białym mieszkańcom

– wolność wyznania i słowa

– nienaruszalność własności

– prawa polityczne

3. Nierówne traktowanie ludności kolorowej

a. utrzymanie niewolnictwa

b. pozbawienie praw ludności indiańskiej