Wiedeń w połowie XV w.

Wiedeń zamknięty jest pierścieniem murów, długim na 2000 kroków i ma duże przedmieścia, które również otoczone są rowami i wałami. Miasto samo też otoczone potężnym rowem, oraz szerokim i wysokim wałem. Poza rowem znajdują się grube i wysokie mury z licznymi wieżami i przedmurzami, dogodnymi do obrony. Domy mieszczan są obszerne i ozdobione bogatą ornamentacją, mimo to jednakże trwałe i mocne. Wszakże tam spotyka się sklepione bramy i szerokie dziedzińce. Na miejscu tryklinów znajdujemy tam jednak pokoje do ogrzewania, które zwą się izbami, a które konieczne są do przebycia srogiej zimy. Okna ze szkła wpuszczają światło, bramy zaś są przeważnie z żelaza (...) Piwnice na wino są tak głębokie i obszerne, iż można powiedzieć, że w Wiedniu budynki są również dobre nad jak i pod ziemią. Ulice są wybrukowane twardymi kamieniami, tak koła wozów nie mogą ich ryć z łatwością. Dla Boga najwyższego i świętych w niebie poświęcone są wspaniałe, obszerne kościoły, zbudowane z ciosanego kamienia, o wysokich sklepieniach, godne podziwu z powodu całych szeregów kolumn. Jest też w nich wiele i to cennych relikwi świętych, oprawnych w złoto, srebro i drogie kamienie. Kościoły są ozdobione wspaniale i zasobne w sprzęty (...)

Teksty   źródłowe   do   nauki   historii   w   szkole, Miasta i mieszczaństwo średniowiecza (do schyłku xv w.), opr. Roman  Heck, Warszawa 1960; nr 8, str. 34

1. Przedstaw system obronny Wiednia

2. Oceń infrastrukturę piętnastowiecznego wiednia.

3. Wymień te elementy architektury, które świadczą o zamożności mieszkańców Wiednia, jak i o ich dbałość o wygodę i zdrowie.