2. 5 . Spory światopoglądowe

1. Uczestnicy sporów światopoglądowych

a. instytucje państwowe

b. organizacje pozarządowe

c. partie polityczne

d. instytucje wyznaniowe

2. Wpływ mediów na przebieg sporów światopoglądowych

a. pełnią funkcję dydaktyczną, rozpowszechniając obiektywną wiedzę na temat przedmiotu sporu

b. umożliwiają rozpowszechnianie informacji na temat poglądów różnych uczestników sporu

c. kształtują poglądy

d. czasami przyczyniają się do zaostrzenia istniejących konfliktów światopoglądowych

3. Instytucje eksperckie uczestniczące w sporach światopoglądowych

a. ośrodki badawcze (np. Centrum Badań Opinii Społecznej – CBOS)

b. tzw. think thanki –  z założenia, niezależny komitety doradcze zajmujące się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych

c. ośrodki akademickie

d. tzw. organizacje strażnicze (watchdog) – organizacja pozarządowe, zajmujące się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne

4. Aktualne spory ideologiczne w Polsce

a. aborcja

b. eutanazja

c. zapłodnienie in vitro

d. związki homoseksualne

e. inżynieria genetyczna (tzw. GMO)

f. stosowanie kary śmierci