5. 3. Opinia publiczna

 

1. Opinia publiczna to zbiór poglądów, przekonań i ocen na określony temat, wyrażany jawnie  przez znaczną część społeczeństwa.

 

2. Czynniki kształtujące opinię publiczną:

a. media

b. media społecznościowe

c. partie polityczne

d. instytucje społeczne

 

3. Metody badań opinii publicznej

a. sondaże

b. ankiety

c. wywiady

d. sondy

 

4. Ośrodki badania opinii publicznej w Polsce

a. Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP)

– pierwotnie należał do Telewizji Polskiej

– w wyniku sprzedaży przeszedł na własność firmy Taylor Nelson Sofres (TNS)

– obecnie działa jako TNS Polska

b. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

– powstało w 1982 r

– do początku lat 90-ych było pod kontrolą Urzędu Rady Ministrów

– od 1997 r. jest niezależną fundacją

c. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

 

5. Opinia publiczna skutecznie wpływa na decyzje polityków.