5. 4. Środki masowego przekazu

1. Media do instytucji oraz środki techniczne służące do przekazywania informacji do licznej rzeszy odbiorców

a. klasyfikacja mediów ze względu na środki przekazu

– praca (masowa od drugiej połowy XIX w.

– radio (masowe po I wojnie światowej

– telewizja (masowa po II wojnie światowej)

– internet (masowy od lat 90-ych XX wieku)

b. klasyfikacja ze względu na charakter własności:

– publiczne

– prywatne

c klasyfikacja ze względu na dominujący rodzaj percepcji

– wizualne

– audialne

– audiowizualne

2. Funkcje mediów

a. informacyjna

b. opiniotwórcza

c. kontrolna 

d. propagandowa

e. mobilizacyjna

f. rozrywkowa

3. Standardy działania mediów w państwach demokratycznych

a. zasada niezależności mediów

b. zasada wolności słowa

c. zasada pluralizmu mediów

 

4. Etyka mediów i dziennikarzy

a. działalność Rady Etyki Mediów

b. Karta etyczna mediów

c. podstawowe zasady etyki dziennikarskiej:

– zasada prawdy

– zasada obiektywizmu

– zasada uczciwości

– zasada godności i praw

– zasada szacunku i tolerancji

– zasada wolności i odpowiedzialności

– zasada pierwszeństwa dobra odbiordy