google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

5. 4. Absolutyzm w Prusach

I. Podstawy potęgi Prus

1. Absolutyzm oświecony

a. niepodzielna władza monarchy

b. ideał władcy

– władca oświecony – „król-filozof”

– wzorzec „pierwszego sługi państwa”

c. państwo

scentralizowane

– opierające się o umowę społeczną

laicyzacja państwa

2. Budowa rządów absolutnych przez elektora Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1640-1688 r.)

3. Początki Królestwa Pruskiego

a. koronacja królewska Fryderyka I Hohenzollerna („król w Prusiech) – 1701 r.

b. udział w wojnie północnej po stronie Rosji i Saksonii – uzyskanie części Pomorza Zachodniego ze Szczecinem

II. Monarchia absolutna w Prusach

1. Panowanie Fryderyka Wilhelma I  (1713-1740 r.)

a. silne rządy osobiste

b. stworzenie nowoczesnej administracji – powołanie kolegialnych organów centralnych (ministerstwa)

– Generalny Dyrektoriat Finansów, Wojny i domen

– Ministerstwo Gabinetowe

– Ministerstwo Sprawiedliwości

c. stworzenie silnej armii – „król sierżant”

– 70% dochodów państwa przeznaczono na utrzymanie armii

– państwo liczące 2,5 mln ludności utrzymywało armię licząca 80 tys. żołnierzy

– utworzenie armii narodowej

2. Absolutyzm oświecony Fryderyka II Hohenzollerna  (1740-1786 r.)

a. rozbudowa administracji centralnej

b. reforma sądownictwa

– utworzenie Ministerstwa Sprawiedliwości

– kodyfikacja prawa

– uproszczenie procedur

– zakaz stosowania tortur

c. wprowadzenie obowiązku szkolnego

d. laicyzacja społeczeństwa

e. wprowadzenie zasad merkantylizmu w gospodarce

 III. Pierwsze wojny śląskie

1. Sytuacja na Śląsku

a. Śląsk należał do najbardziej rozwiniętych regionów Austrii

b. na Śląsku dominowała ludność wyznania protestanckiego

2. Pierwsza wojna śląska 1740-1742

a. nasilenie się rywalizacji Prus i Austrii o wpływy w cesarstwie

b. Fryderyk II skorzystał z trudnej sytuacji Austrii, związanej z wojną o sukcesję austriacką

c. zwycięstwo wojsk pruskich w bitwie pod Małujowicami 

d. zawarcie pokoju we Wrocławiu (1742 r.) – Fryderyk II otrzymał Śląsk i ziemię kłodzką

3. Druga wojna śląska 1744-1745

a.  zaczęła się od prewencyjnego uderzenia Fryderyka II

b. zwycięstwo wojsk pruskich pod Dobromierzem

c. zawarcie pokoju w Dreźnie (1745 r.) – potwierdzał przynależność Śląska do Prus

4. Trzecia wojna śląska –  europejski epizod wielkiej wojny siedmioletniej (1756-1763)