google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

6. 1. Rzeczpospolita w czasach saskich

I. Polska za panowania Augusta II Mocnego

1. Elekcja po śmierci Jana III Sobieskiego – 1697 r.

a. kandydatury:

– Fryderyk August Wettin – elektor saski

– Franciszek Ludwik de Burbon książę Conti

– Jakub Sobieski

b. podwójna elekcja – książę Conti i elektor August Wettin

c. koronacja Augusta II Mocnegounia personalna Rzeczypospolitej i Saksonii

2. Rzeczpospolita w czasie wojny północnej (1700-1721 r.)

a. w wojnie północnej August II Mocny wziął udział jako elektor saski

b. wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski, mimo że Polska formalnie w wojnie nie uczestniczyła

– klęska wojsk polskich pod Kliszowem

– zawiązanie antykrólewskiej konfederacji w Warszawie

detronizacja Augusta II Mocnego przez konfederację warszawską

– wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski

– zawiązanie konfederacji sandomierskiej w obronie tronu Augusta II Mocnego

– wojna domowa między zwolennikami Augusta II Mocnego a zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego

– wkroczenie wojsk szwedzkich do Saksonii i zmuszenie Augusta II Mocnego do rezygnacji z tronu polskiego

c. upadek dominacji szwedzkiej po klęsce Karola XII pod Połtawą –   1709 r.

d. wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski

– ucieczka Stanisława Leszczyńskiego

– powrót Augusta II Mocnego na tron polski

– Polska pod protektoratem Piotra I Wielkiego

e. antykrólewska konfederacja tarnogrodzka – 1715 r.

f. Sejm Niemy – 1717 r.

– nie dopuszczono do głosu żadnego posła

– ograniczenie uprawnień króla

– ograniczenie wpływów saskich

– uznanie Piotra I Wielkiego za gwaranta utrzymania ugody

3. Międzynarodowa i wewnętrzna sytuacja Polski w ostatnich latach panowania Augusta II Mocnego

a. ingerencja państw ościennych w sprawy wewnętrzne Polski

układ Prus i Rosji w Poczdamie (1720 r.) porozumienie dotyczące wspólnych działań na rzecz utrzymania najbardziej destrukcyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej – liberum veto i wolnej elekcji

traktat Loewenwolda (1732 r.)  – tzw. traktat „trzech czarnych orłów” – Rosji, Austrii i Prus, dotyczący obsady tronu w Polsce

b. sprawa dysydencka

– wywołane przez protestantów zamieszki religijne w Toruniu – 1724 r.

– osądzenie rady miejskiej Torunia za sprzyjanie antykatolickim wystąpieniom mieszczan toruńskich

– interwencja Prus, Rosji i Anglii w obronie dysydentów

c. walka stronnictw politycznych w Polsce

Familia (Czartoryscy oraz Stanisław Poniatowski)

republikanci – Potoccy

II. Wojna o sukcesję polską (1733-1735 r.)

1. Elekcja Stanisława Leszczyńskiego po śmierci Augusta II Mocnego1733 r.

2. Sprzeciw Rosji wobec wyboru Stanisława Leszczyńskiego

a. wprowadzenie wojsk rosyjskich do Polski

b. wybór elektora saskiego Fryderyka Augusta na króla Polski przez garstkę stronników Rosji

3. Wojna o koronę polską

a. przystąpienie Rosji do wojny o tron dla Fryderyka Augusta

b. przystąpienie do wojny Francji po stronie Stanisława Leszczyńskiego

c. oblężenie Gdańska, w którym Stanisław Leszczyński oczekiwał oddziałów francuskich, przez wojska rosyjskie i saskie

d. zawiązanie konfederacji w Dzikowie przez stronników Stanisława Leszczyńskiego

e. abdykacja Stanisława Leszczyńskiego

4. Uznanie Augusta III Sasa za jedynego króla Polski na sejmie pacyfikacyjnym – 1736 r.

III. Sytuacja wewnętrzna za panowania Augusta III Sasa

1. Polska w stanie głębokiej anarchii

a. nagminne zrywanie sejmów i sejmików

b. paraliżujące funkcjonowanie państwa formy walki politycznej fakcji magnackich – Familii i Potockich

c. ingerencja Rosji i Prus w wewnętrzne sprawy polski – uniemożliwianie przeprowadzenia reform

2. Programy reform politycznych

a. Stanisław Konarski O skutecznym rad sposobie

b. Stanisław LeszczyńskiGłos wolny wolność ubezpieczający

c. Stanisław PotockiList ziemianina do pewnego przyjaciela z innego województwa

d. Stefan Garczyński – Anatomia Rzeczpospolitej Polskiej

3. Reformy oświaty

a. utworzenie Collegium NobiliumStanisław Konarski1740 r.

b. reforma programowa szkolnictwa pijarów i jezuitów

c. utworzenie Biblioteki Załuskich

4. Przejawy ożywienia gospodarczego

a. rozpowszechnienie się upraw ziemniaków i rzepaku oraz hodowlę owiec

b. osadnictwo „olenderskie”

c. ożywienie handlu

d. tworzenie manufaktur