google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

5. 6. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

I. Kolonizacja Ameryki Północnej w XVIII w.

1. Podział Ameryki Północnej na początku stulecia

a. posiadłości hiszpańskie

– Meksyk

– obszar dzisiejszego Teksasu

– Floryda

b. posiadłości francuskie –  pas ziemi od Luizjany do Kanady

c. posiadłości angielskie – wschodnie wybrzeże

2. Rozwój kolonii angielskich w drugiej połowie XVIII w.

a. zajęcie przez wojska angielskie wszystkich poza Luizjaną posiadłości francuskich podczas wojny siedmioletniej (1756-1763 r.)

b. do wybuchu wojny o niepodległości w Ameryce Północnej powstało 13 kolonii angielskich

– każda kolonia była administrowana oddzielne

– na czele administracji każdej kolonii stał gubernator

– w każdej kolonii działały lokalne parlamenty o ograniczonych kompetencjach – najważniejsze decyzja zapadały w Londynie

– w koloniach stacjonowały oddziały angielskie

– kolonie bazą surowcową i rynkiem zbytu dla metropolii

– kolonie były traktowane przez metropolię jako źródło wpływów z podatków i ceł

c. narodowościowe, społeczne i religijne zróżnicowanie osadników

d. zróżnicowanie gospodarcze kolonii

– w koloniach północnych rozwijały się drobne gospodarstwa rodzinne – farmy

– w koloniach południowych rozwijały się wielkie plantacje bawełny i tytoniu

3. Geneza wojny o niepodległość

a. kształtowanie się poczucia wspólnotowości kolonistów

b. decyzja o zaniechaniu dalszego powiększania obszarów kolonii kosztem Indian

c. wprowadzenie przez parlament angielski tzw. opłat stemplowych – podatek pobierany przy wystawianiu wszelkich dokumentów urzędowych (1765 r.)

d. zwiększenie ceł i podatków na towary importowane przez kolonie (1767 r.)

e. ustawowe zagwarantowanie Kompanii Wschodnioindyjskiej wyłączności na handel herbatą (1773 r.)

f. wyrzucenie przez kolonistów skrzyń z herbatą do morza – „bostońskie picie herbaty” – 1773 r.

g. wydanie przez metropolię ustaw represyjnych wobec kolonistów z Massachusetts

h.  

II. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783 r.)

1. Zwołanie do Filadelfii I Kongresu Kontynentalnego – 1774 r.

a. udział przedstawicieli 12 kolonii (bez Georgii)

b. postanowienia Kongresu:

– uchwalenie deklaracji wierności wobec króla Jerzego III

– podtrzymanie decyzji o bojkocie towarów angielskich

– utworzenie milicji jako oddziałów samoobrony

2. Wybuch wojny – bitwa pod Lexington (18-19 IV 1775 r.) – klęska kolonistów

3. Obrady II Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii (V 1775 r.)

a. powołanie Armii Kontynentalnej z gen. Jerzym Waszyngtonem na czele

b. decyzja o kontynowaniu walki – przeważyły argumenty ekonomiczne

c. Deklaracja niepodległościThomas Jefferson – 4 VII 1776 r.

4. Działania wojenne

a. sukcesy angielskiego korpusu gen. Howe’a

b. zwycięstwo wojsk gen. Jerzego Waszyngtona pod Saratogą (17 X 1777 r.)

c. kapitulacja wojsk angielskich w bitwie pod Yorktown1781 r.

5. Europa wobec wojny

a. francusko-amerykański traktat o przyjaźni, sojuszu i handlu – wybuch wojny francusko-angielskiej (1778 r.)

b. przystąpienie do wojny przeciw Anglii Hiszpanii i Holandii

c. cudzoziemcy w armii amerykańskiej

– pruski oficer Wilhelm von Steuben

– francuski generał Marie Joseph de La Fayette

d. udział Polaków

Tadeusz Kościuszko

Kazimierz Pułaski (zginął podczas bitwy pod Savannah)

6. Pokój w Wersalu – 1783 r.

a. Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych

b. Anglia oddała Hiszpanii Florydę

III. Ustrój Stanów Zjednoczonych

1. Ustanowienie konstytucji 17 IX 1787 r.

a. Stany Zjednoczone państwem federacyjnym

b. zasada trójpodziału władzy

c. Karta Praw (10 poprawek do konstytucji, gwarantujących swobody obywatelskie) – 1791 r.

2. Władza ustawodawcza – dwuizbowy Kongres

a. Senat

– po dwóch członków z każdego stanu wybieranych przez stanowe ciało ustawodawcze

– od 1913 r. wybory powszechne

b. Izba Reprezentantów

– każdy stan wybiera kongresmenów w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców

– prawo wyborcze uzależnione od cenzusu majątkowego

3. Władza wykonawcza – prezydent

a. wybierany na 4 lata przez ogół obywateli  w wyborach pośrednich (elektorzy)

b. kompetencje:

– funkcja szefa rządu

– najwyższy dowódca armii

– powoływanie i odwoływanie ministrów,

– mianowanie oficerów i sędziów najwyższych

– prawo weta wobec uchwał Kongresu

– brak prawa inicjatywy ustawodawczej

– procedura impeachmentu

4. Władza sądownicza

a. Sąd Najwyższy federalny

b. sądy federalne

c. sądy stanowe

d. sądy wojskowe

5. Dwupartyjny system polityczny w Stanach Zjednoczonych

a. federaliścirepublikanie

b. antyfederaliścidemokraci