google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1700-1721wojna północna

1700 r. – bitwa pod Narwą

1701 r. – koronacja królewska Fryderyka I

1709  r. – bitwa pod Połtawą

1720 – układ rosyjsko-pruski w Poczdamie

1721 r.  – pokój w Nystad

1740-1748 – wojna o sukcesję austriacką

1740-1742 – pierwsza wojna śląska

1744-1745 – druga wojna śląska

1756-1763 – trzecia wojna śląska/wojna siedmioletnia

1775 r. – wybuch wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych

1776 r. – uchwalenie Deklaracji Niepodległości

1781 r. – kapitulacja wojsk brytyjskich Cornwallisa pod Yorktown

1783 r. – zawarcie pokoju paryskiego

1787 – uchwalenie konstytucji USA

5 V 1789 – otwarcie Stanów Generalnych we Francji

14 VII 1789 – zdobycie Bastylii - początek rewolucji

26 VIII 1789 – uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

3 IX 1791 – uchwalenie kon­stytucji

l X 1791 – Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)

20 IX 1792 – Konwent Narodowy

21 IX 1792 – ogłoszenie Francji re­publiką

1793–1795 I koalicja prze­ciwko Francji

5 IV 1793– utworzenie Komi­tetu Ocalenia Publicz­nego

2 VI 1793 – początek dyktatury jakobinów

24 VI 1793 – Konwent uchwala no­wą konstytucję

27-28 VII (9 termidora) 1794 przewrót termidoriański i koniec dyktatu­ry jakobinów

1795 r. – początek rządów Dyrektoriatu