6. 5. Świat zmierza ku wojnie 

 

I. Ekspansja Japonii.

1. Intensywny rozwój gospodarczy Japonii 

a. deficyt surowców impulsem do polityki ekspansjonistycznej (ekspansjonizm)

b. rozbudowa floty wojennej

c. wystąpienie Chin z Ligi Narodów

2. Podbój należącej do Chin Mandżurii – utworzenie Mandżukuo (1932 r.).

3. Wybuch wojny japońsko-chińskiej  (1937-1945 r.)

a. Chiny osłabione wojną domową między komunistami w rządem nacjonalistycznym

b. zbrodnie wojenne żołnierzy japońskich

 

II. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939)

1. Obalenie monarchii i ustanowienie republiki – 1931 r.

2. Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1936 r. frontu ludowego

a. front ludowy - republikanie, socjaliści, komuniści

b. wdrożenie radykalnych reform społecznych

– reforma rolnictwa

– ograniczenie wpływów i majątku Kościoła

– rozwój świeckiego szkolnictwa

– kontrola społeczna nad armią

c. bunt części wojsk – 1936 r.

– przyłączenie się do buntu wojsk stacjonujących w Maroku – gen. Francisco Franco

– konsolidacja karlistów (zwolennicy monarchii) i Falangi (organizacja hiszpańskich faszystów)

d. pomoc dla frankistów ze strony Portugalczyków, Włochów i Niemców (Legion Condor).

e. pomoc dla republikanów – ZSRR i Brygady Międzynarodowe

3. Zwycięstwo frankistów (zwolenników gen. Franco) – 1939 r.


III. Odbudowa potęgi militarnej Niemiec.

1.Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów.

2. Wdrożenie programu zbrojeń

3. Remilitaryzacja Nadrenii – III 1936 r.

 

IV. Ekspansja terytorialna III Rzeszy.

1. Włączenie Zagłębia Saary do Niemiec – na mocy przeprowadzonego plebiscytu (1935 r.)

2. Anschluss Austrii – 12 III 1938 r.

3. Układ monachijski

a. polityka appeasement (łagodzenia) wobec III Rzeszy

b. Sudety – pogranicze czesko-niemieckie

– fortyfikacje na wypadek wojny z Niemcami

– ważny region gospodarczy

– liczna mniejszość niemiecka

– uzyskanie autonomii

c. konferencja monachijska29-30 IX 1938 r.

– uczestnicy: Neville Chamberlain, Adolf Hitler,  Benito Mussolini i  Édouard Daladier

– decyzje dotyczące Czechosłowacji bez udziału jej przedstawiciela

d. układ monachijski 30 IX 1938 r.

– włączenie Sudetów do Niemiec

– zajęcie przez Polskę Zaolzia

 

V. Ostatnie dni pokoju.

1. Odłączenie się Słowacji – ksiądz Jozef Tiso (III 1939 r.)

2. Wkroczenie do Czech wojsk niemieckich (15 III 1939 r.)

a. przekształcenie Czech w Protektorat Czech i Moraw – Emil Hácha

b. przejęcie tzw. Rusi Zakarpackiej przez Węgry

c. zajęcie przez III Rzeszę Kłajpedy