google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Europa po kongresie wiedeńskim

I. Powstanie Świętego Przymierza

1. Święte Przymierze

a. powstało z inicjatywy cara Aleksandra I

b. państwami założycielskimi były: Rosja, Austria i Prusy

c. stopniowo do Świętego Przymierza przystąpiła większość państw europejskich (ale bez między innymi Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji)

2. Zasady obwiązujące w Świętym Przymierzu:

a. państwa członkowskie miały w swojej polityce kierować się zasadami Ewangelii

b. państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w tłumieniu rewolucji

c. Święte Przymierze miało stać na straży i ładu wersalskiego i absolutyzmu

I. Ruchy rewolucyjne we Włoszech

1. Niezadowolenie z postanowień kongresu wiedeńskiego

2. Działalność karbonariuszy – karbonaryzm Filippo Buonarroti

a. cele:

– obalenie absolutyzmu

– ograniczenie wpływów Kościoła

– walka o swobody obywatelskie

b. dążenie do wywołania rewolucji

– antyaustriackie powstanie w Neapolu – 1820 r.

– powstanie w Piemoncie – 1821 r.

– powstania w Modenie, Parmie i Państwie Kościelnym – 1831 r.  

II. Powstanie dekrabrystów w Rosji

1. Działalność spiskowa w Rosji w latach 20-ych XIX w.

a. Związek Południowy

b. Związek Północny

2. Powstanie dekabrystów

a. śmierć cara Aleksandra Igrudzień 1825 r.

b. bunt garstki żołnierzy z garnizony petersburskiego

c. bunt został stłumiony przez wojska wierne caratowi

 

 

III. Rewolucja lipcowa we Francji lipiec 1830

1. Francja w okresie restauracji

a. panowanie Ludwika XVIII, a od 1824 r. Karola X Burbona

b. przywrócenie absolutyzmu i ograniczenie swobód obywatelskich

2. Rewolucja lipcowa

a. rozwiązanie przez Ludwika XVIII Izby Deputowanych (niższej izby parlamentu)

b. wybuch rewolucji lipcowej w Paryżu – 27-29 lipca 1830 r.

– na czele rewolucji gen.  La Fayette

– abdykacja Karola X

3. Monarchia lipcowa

a. objęcie tronu przez Ludwika Filipa – z linii orleańskiej Burbonów

b. poszerzenie praw obywatelskich

– rozszerzenie praw wyborczych

– przywrócenie wolności prasy

c. umocnienie pozycji politycznej bogatej burżuazji

IV. Walki narodowowyzwoleńcze

1. Odzyskanie niepodległości przez Grecję

a. wybuch powstania antytureckiego w Grecji – 1821 r.

b. ogłoszenie niepodległości przez Grecję w 1821 r.

c. poparcie zbrojne dla powstańców Rosji, Francji i Wielkiej Brytani

d. zawarcie pokoju w Adrianopolu – 1829 r.

– uznanie niepodległości Grecji przez Turcję

– przyznanie autonomii Mołdawii i Wołoszczyźnie

2. Odzyskanie niepodległości przez Belgię

a. ogłoszenie niepodległości przez Belgię – 4 X 1830 r.

b. ustanowienie w Belgii monarchii konstytucyjnejLeopold I

Rozwiąż quiz