google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

2. 1. System wiedeński na ziemiach polskich

1. Nowy podział ziem polskich

a. Królestwo Polskie

b. Wielkie Księstwo Poznańskie

c. Rzeczpospolita Krakowska

d. ziemie zabrane - tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów zajęte przez Rosję podczas rozbiorów

2.  Zabór pruski po kongresie wiedeńskim

a. Wielkie Księstwo Poznańskie

– namiestnikksiążę Antoni Radziwiłł

naczelny prezes (nadprezydent)

– utworzenie sejmu prowincjonalnego

przedstawiciele szlachty (24), mieszczaństwa (16) i chłopów (8)

wysoki cenzus majątkowy – kurialny system wyborczy

niewielkie kompetencje

b. Pomorze Gdańskie w granicach prowincji Prusy Zachodnie

c. Warmia została w granicy prowincji Prusy Wschodnie

 

3. Gospodarka zaboru pruskiego

a. proces uwłaszczenia chłopów – tzw. regulacja

– na ziemiach zaboru pruskiego, które nie weszły w skład Księstwa Warszawskiego od 1816 r.

– w Wielkim Księstwie Poznańskim od 1823 r.

b. w Wielkopolsce rozwijał się przemysł rolno-przetwórczy

c. na Śląsku rozwijał się przemysł

 

4. Ziemie polskie pod panowaniem austriackim

a. Galicja – Królestwo Galicji i Lodomerii

b. utworzenie galicyjskiego sejmu stanowego – niewielkie kompetencje

c. gubernator – siedziba we Lwowie

d. aparat urzędniczy – gubernium

e. ścisła cenzura i nadzór policyjny

f. nasilanie się polsko-ukraińskiego konfliktu narodowościowego

g. gospodarka

– zacofanie gospodarcze

–  wysokie podatki

– uwłaszczenie chłopów i zniesienie pańszczyzny w 1848 r.

5. Rzeczpospolita Krakowska

a. status wolnego miasta kontrolowanego przez trzech zaborców

b. ustrój polityczny

konstytucja z 1818 r.

–  Zgromadzenie Reprezentantów – prawa wyborcze oparte o cenzus majątkowy i wykształcenie

–  władza wykonawcza – Senat Rządzący (13 senatorów)