google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

2. 5. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

1. Powstanie krakowskie w 1846 r.

a. wybuch powstania w Krakowie – 21/22 lutego 1846 r.

b. utworzenie Rządu Narodowego

– Rząd Narodowy wydał Manifest do narodu polskiego – wezwanie do walki oraz obietnica nadania chłopom ziemi i zniesienia pańszczyzny

– dyktatorem powstania został Jan Tyssowski, a Edward Dembowski został jego sekretarzem

c. śmierć Edwarda Dembowskiego – poległ idąc na czele procesji

d. upadek powstania – powstanie spotkało się z bardzo słabym poparciem społecznym

e. likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej – wcielenie do Austrii

f. rabacja galicyjska – antyszlachecki bunt chłopów w Galicji – luty 1846 r.

– chłopi byli podburzeni przez władze austriackie i wykorzystani do tłumienia powstania krakowskieog

– ofiarą rzezi galicyjskiej padło ponad 1000 osób

– jednym z przywódców rabacji galicyjskiej był Jakub Szela

2. Wiosna Ludów w Wielkopolsce

a. utworzenie Komitetu Narodowegomarzec 1848 r.

b. tworzenie oddziałów wojska polskiego – Ludwik Mierosławski

c. umowa Komitetu Narodowego z władzami pruskimi w Jarosławcu11 IV 1848 r.

–  przywrócenie autonomii  w części Wielkiego Księstwa Poznańskiego

– ograniczenie liczby żołnierzy do 3 tys. i rozmieszczenie ich w trzech obozach wojskowych

d. złamanie umowy przez stronę niemiecką – przystąpienie do likwidacji polskich obozów

–  zwycięstwo Polaków pod Miłosławiem – 30 IV 1848 r.

–  zwycięstwo Polaków pod Sokołowem – 2 V 1848 r.

–  kapitulacja głównych sił powstańczych w Bardzie – 9 V 1848 r.

– przemianowanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego na Prowincję Poznańską

3. Wiosna Ludów w zaborze austriackim

a. wzrost nastrojów rewolucyjnych w Galicji

– tworzenie Komitetów Narodowych

– tworzenie Gwardii Narodowej

b. gubernator Franciszek Stadion ogłosił zniesienie pańszczyzny – 22 IV 1848 r.

–  chłopi otrzymali użytkowana przez siebie ziemię na własność

–  odszkodowanie dla ziemiaństwa za utracone powinności feudalne miało wypłacić państwo

–  utrzymano serwituty, czyli prawo do korzystania z należących do panów łąk i lasów

c. rozbrojenie Gwardii Narodowej i stłumienie ruchów rewolucyjnych przez władze austriackie

4. Udział Polaków w Wiośnie Ludów

a. powstanie polskiego legionu we Włoszech – Legion Mickiewicza

b. udział gen. Józefa Bema w powstaniu węgierskim

Rozwiąż quiz