6. 09. Świat i Polska w drugiej połowie XX wieku - chronologia wydarzeń

 

Świat 

1948 r. – proklamacja powstania państwa Izrael

1948 r. – wojna izraelsko-palestyńska

1949 r. – powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

1952 r. – Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)

1950-1953 r. – wojna koreańska

1956 r. – Kryzys sueski

 

1973–75 Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)

 

1975 r. – powstanie Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej

 

1991 r. – Pustynna burza

1957 r. - podpisanie traktatów rzymskich

1958 r. – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)

1958 r. – powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom)

1957-1975 r. – wojna wietnamska

1959 r. – przejęcie władzy przez Fidela Castro na Kubie

1962 r. – Kryzys kubański

1967 r. – wojna sześciodniowa

1968 r. – Praska Wiosna i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

1973 r. – wojna Jom Kipur

1973–75Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)

1975 r. – powstanie Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej

1991 r. – Pustynna burza

1992 r. - podpisanie traktatu z Maastricht - tzw. Traktatu o Unii Europejskiej (utworzenie Unii Europejskiej)

1993 r. - powstanie Unii Europejskiej

                                 

Polska

1964 r. – List 34 intelektualistów

marzec 1968 r. – strajki studenckie

1970 r. – układ o podstawach normalizacji stosunków z RFN

grudzień 1970 r. protesty na Wybrzeżu

1976 r. – strajki i demonstracje w Radomiu, Ursusie i Płocku

1976 r. – powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR)

1977 r. – powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)

16 X 1978 r. – wybór Karola Wojtyły  na papieża

1979 r. – powstanie Konfederacji Polski Niepodległej (KPN)