3. 2. Ekspansja III Rzeszy i ZSRR

 

I. Wojna zimowa

1. Żądania graniczne ZSRR wobec Finlandii

2. Atak ZSRR na Finlandię – 30 XI 1939 r. – początek tzw. wojny zimowej

3. Skuteczna obrona Finów na tzw. linii Mannerheima

4. Zawarcie pokoju 12 III 1940 r. – straty terytorialne Finlandii

5. Ekspansja ZSRR – włączenie do ZSRR:

a) Litwy

b) Łotwy

c) Estonii

 

II. Pierwsze agresje III Rzeszy w Europie Zachodniej

1. Wkroczenie do Danii9 IV 1940 r. – Duńczycy nie podjęli walki

2. Atak na Norwegię 9 IV 1940 r.

a) opór Norwegów

b) działalność kolaboranta Vidkuna Quislinga

c) interwencja korpusu ekspedycyjnego

d) bitwa o Narvik9 IV – 8 VI 1940 r. udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz

 

III. Klęska Belgii i Francji

1. „Dziwna wojna” na Zachodzie – Linia Maginota

2. 10 V 1940 r. – atak niemiecki na Belgię i Francję – główne uderzenie przez Ardeny

3. Ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego z Dunkierki

4. Włączenie się do wojny z Francją Włoch

5. 22 VI 1940 r.kapitulacja Francji – Compiègne

6. Podział Francji

a) okupacja części północnej i zachodniej

b) utworzenie marionetkowego państwa francuskiego z rządem w Vichy – kolaboranckie rządy marszałka Philippe’a Pètaina

c) działalność Charles’a de Gaulle’a na emigracji w Wielkiej Brytanii – utworzenie Komitetu Wolnych Francuzów

 

IV. Bitwa o Anglię

1. Zmiana na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii V 1940 r. – Nevilla Chamberlaina zastąpił Winston Churchill

2. Bitwa o Anglię  - starcie Brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) z Luftwaffe (Herman Göring ) – VII-X 1940 r.

 

III. Wojna na Bałkanach

1. Przystąpienie do państw Osi Rumunii, Węgier, Bułgarii i (przejściowo) Jugosławii – tzw. państwa satelickie

2. Atak Włoch na Grecję – 28 X 1940 r.

3. Włączenie się do wojny na Bałkanach III Rzeszy

4. Zamach stanu w Jugosławii i jej wystąpienie z Osi

a) interwencja III Rzeszy w Jugosławii

b) utworzenie faszystowskiego Państwa Chorwackiego – ustasze