3. 4. Polityka okupacyjna Niemiec

 

I. Polityka rasowa III Rzeszy

1. Zróżnicowanie polityki okupacyjnej ze względów rasowych

2. Program budowy Lebensraumu

3. Generalny Plan Wschodni

4. Obozy koncentracyjne

 

II. Polityka wobec Żydów

1. Eksterminacja ludności żydowskiej

2. Umieszczenie ludności żydowskiej w gettach

3. „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” – działalność Adolfa Eichmanna

 

III. Holokaust (Szoah)

1. Utworzenie obozów śmierci

a) Kulmhof (Chemno nad Nerem)

b) Bełżec

c) Sobibór

d) Treblinka

e) Auschwitz-Birkenau

f) Majdanek

2. Postawy wobec Holokaustu

a) Żydowski ruch oporu

- Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW)

- Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB)

b) Pomoc dla Żydów

- „Żegota” – Rada Pomocy Żydom

- działalność Ireny Sendlerowej

c) Współudział w zbrodni

- Jedwabne

- szmalcownicy

 

IV. Polsko-ukraiński konflikt na Ukrainie

1. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)

2. Utworzenie przez ukraińskich nacjonalistów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) – Stepan Bandera

3. Czystki etniczne