4. 4.Powstanie Warszawskie

 

I. Plan „Burza”

1. Cele Planu „Burza”

a) wojskowy – podjęcie walki z wycofującymi się wojskami niemieckimi

b) polityczny – zamanifestowanie przed Armią Czerwoną polskości polskich Kresów Wschodnich

2. Największe działania Armii Krajowej w ramach „Burzy”

a) Walki 27. Wołyńskiej Dywizji AK na Wołyniu

b) Udział Armii Krajowej w wyzwoleniu Wilna

c) Udział Armii Krajowej w wyzwoleniu Lwowa

d) prześladowania żołnierzy AK przez NKWD

 

II. Wybuch powstania w Warszawie

1. Godzina „W” – 1 VIII 1944 r., godz. 17.00

2. Komendant Główny AK – gen. Tadeusz Komorowski

3. Komendant Warszawskiego Okręgu AK – płk. Antoni Chruściel

4. Mianowanie gen. Tadeusza Komorowskiego na stanowisko Wodza Naczelnego

 

III. Walki powstańcze

1. Zbrodnie wojenne

a. Erich von dem Bach-Zelewski

b. Działania Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii (RONA)

c. rzeź mieszkańców Woli

2. Bierność Armii Czerwonej

3. Nieudana pomoc I Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga

4. Niewystarczająca pomoc aliantów zachodnim

5. Kapitulacja powstania – 2 X 1944 r.

6. Ocena strat i zniszczeń

 

IV. Skutki powstania

1. Zmiany na stanowisku Naczelnego Wodza

a. Dymisja gen. Kazimierza Sosnkowskiego

b. Naczelnym Wodzem gen. Tadeusz Komorowski – nominacja z 30 IX 1944 r.

2. Ewakuacja ludności cywilnej

3. Systematyczne wyburzanie Warszawy przez Niemców

4. Kryzys Polskiego Państwa Podziemnego