5. 5. Niemcy po II wojnie światowej
 

I. Okupacja Niemiec

1. Cele okupacji:

- denazyfikacja

- demilitaryzacja

- dekartelizacja

- demokratyzacja

2. Podział Niemiec i Austrii oraz Berlina i Wiednia na strefy okupacyjne:

- radziecką

- amerykańską

- francuską

- brytyjską

3. Powołanie Sojuszniczej Rady Kontroli

 

II. Blokada Berlina

1. Reforma walutowa w radzieckiej strefie okupacyjnej

2. blokada Berlina – 23 czerwca 1948 r.

3. most powietrzny

 

III. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN)

1. Utworzenie Bizonii (styczeń 1947 r.) – połączenie stref okupacyjnych USA i Wielkiej Brytanii

2. Utworzenie Trizonii (kwiecień 1949 r.) strefy okupacyjne USA, W. Brytanii i Francji

3. Proklamowanie utworzenia Republiki Federalnej Niemiec (RFN) – 20 września 1949 r.

a) Konrad Adenauer pierwszym kanclerzem

b) stolicą RFN Bonn

c) główne partie polityczne:

- CDU/ CSU – partia chadecka

- SPD – partia socjaldemokratyczna

- FDP – partia liberalna

 

IV. Utworzenie Niemieckie Republiki Demokratycznej (NRD)

1. Proklamacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) – 7 października 1949 r.

2. Stolicą wschodnia część Berlina

3. Powstanie berlińskie – czerwiec 1953 r.

4. Budowa muru berlińskiego 1961 r.