5. 7. Polski październik
 

I. Sytuacja w Polsce po śmierci Józefa Stalina .

1. Zmiany w stylu sprawowania władzy

2. Osłabienie cenzury – działalność „Po Prostu”

3. Dyskusyjny Klub Krzywego Koła

4. Podziały wewnętrzne w PZPR

a) puławianie – zwolennicy liberalizacji i demokratyzacji

b) natolińczycy – przeciwnicy liberalizacji

 

II. Poznański czerwiec

1. Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski – 28 czerwca 1956 r.

2. Demonstracja przekształca się w zbrojne starcie

3. W starciach zbrojnych zginęło ponad 70 osób

 

III.  Polski Październik

1. Obrady VIII Plenum KC PZPR – październik 1956 r. – wizyta Nikity Chruszczowa

2. Wybór Władysława Gomułki  na stanowisko I sekretarza PZPR

3. Porozumienie z Kościołem katolickim

a) uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego

b) przywrócenie religii w szkołach

c) prasa katolicka: „Tygodnik Powszechny”

4. Rezygnacja z pełnej kolektywizacji rolnictwa

5. Reforma aparatu bezpieczeństwa – utworzenie Służby Bezpieczeństwa

 

IV. Odejście od programu demokratyzacji

1. Proces stopniowego ograniczania swobód demokratycznych

2. Zamknięcie pisma „Po prostu”